Apel o segregację odpadów

7 stycznia 2020

            Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadza obowiązkową segregację odpadów komunalnych.

Niestety nie wszyscy mieszkańcy gminy prowadzą systematycznie segregację odpadów, czego dowodzą zdjęcia zawartości pojemników i worków wykonane przy pierwszym tegorocznym odbiorze odpadów komunalnych w dniu 3 stycznia.

Wójt Gminy będzie zmuszony do określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie powiadomienia od podmiotu odbierającego odpady komunalne o przypadkach niedopełnienia obowiązku selektywnego zbierania odpadów. Wówczas opłata za odbiór odpadów będzie wielokrotnością opłaty podstawowej.

W trosce o budżety domowe, budżet gminy oraz stan środowiska naturalnego należy dołożyć wszelkich starań o systematyczną i staranną segregację odpadów. Najdroższe jest zagospodarowanie odpadów zmieszanych, więc powinniśmy wszyscy dołożyć starań, aby było ich jak najmniej. Pamiętajmy, że razem z odpadami nazywanymi pozostałościami z sortowania lub pozostałymi gromadzonymi selektywnie nie należy mieszać innych frakcji. Zachęcamy mieszkańców do korzystania z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy Składowisku Odpadów w Adamowie, gdzie można oddać np. odpady wielkogabarytowe, żarówki, elektrośmieci itp. Pamiętajmy, również, że najwłaściwszą formą  zagospodarowania odpadów biodegradowalnych tzw. zielonych i kuchennych jest kompostowanie. Już w pierwszym kwartale br. chcemy wprowadzić ulgę dla zagospodarowujących odpady zielone i kuchenne w przydomowych kompostownikach. Z przykrością informujemy, że ciągle pojawiają się przypadki, że śmieci są wywożone do lasów lub pozostawiane w tzw. „wykopach”. Już w pierwszym tygodniu stycznia w wyrobiskach przy składowisku w Adamowie, pojawiła się duża ilość łodyg malin, pociętych i popakowanych w foliowe worki. Koszt usunięcia takich i innych odpadów pojawiających się na dzikich wysypiskach również podraża wysokość „opłaty śmieciowej”, którą solidarnie ponoszą wszyscy mieszkańcy.

Jak segregować odpady przypomnimy sobie klikając w poniższy link

http://www.zzok-adamki.pl/pdf/jak_segregowac.pdf

logoUrząd Gminy Adamów

Adres ul. gen. Franciszka Kleeberga 5 21-412 Adamów
Telefon 25 755 31 67 25 755 31 13 25 755 31 40
Fax 25 755 31 67

Poprawny CSS!

E-mail adamow@adamow.pl
Wpłaty
Numer konta:
83 9202 0003 0000 0215 2000 0010

Formularz kontaktowy

captcha