Apel o segregację odpadów

7 stycznia 2020

            Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadza obowiązkową segregację odpadów komunalnych.

Niestety nie wszyscy mieszkańcy gminy prowadzą systematycznie segregację odpadów, czego dowodzą zdjęcia zawartości pojemników i worków wykonane przy pierwszym tegorocznym odbiorze odpadów komunalnych w dniu 3 stycznia.

Wójt Gminy będzie zmuszony do określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie powiadomienia od podmiotu odbierającego odpady komunalne o przypadkach niedopełnienia obowiązku selektywnego zbierania odpadów. Wówczas opłata za odbiór odpadów będzie wielokrotnością opłaty podstawowej.

W trosce o budżety domowe, budżet gminy oraz stan środowiska naturalnego należy dołożyć wszelkich starań o systematyczną i staranną segregację odpadów. Najdroższe jest zagospodarowanie odpadów zmieszanych, więc powinniśmy wszyscy dołożyć starań, aby było ich jak najmniej. Pamiętajmy, że razem z odpadami nazywanymi pozostałościami z sortowania lub pozostałymi gromadzonymi selektywnie nie należy mieszać innych frakcji. Zachęcamy mieszkańców do korzystania z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy Składowisku Odpadów w Adamowie, gdzie można oddać np. odpady wielkogabarytowe, żarówki, elektrośmieci itp. Pamiętajmy, również, że najwłaściwszą formą  zagospodarowania odpadów biodegradowalnych tzw. zielonych i kuchennych jest kompostowanie. Już w pierwszym kwartale br. chcemy wprowadzić ulgę dla zagospodarowujących odpady zielone i kuchenne w przydomowych kompostownikach. Z przykrością informujemy, że ciągle pojawiają się przypadki, że śmieci są wywożone do lasów lub pozostawiane w tzw. „wykopach”. Już w pierwszym tygodniu stycznia w wyrobiskach przy składowisku w Adamowie, pojawiła się duża ilość łodyg malin, pociętych i popakowanych w foliowe worki. Koszt usunięcia takich i innych odpadów pojawiających się na dzikich wysypiskach również podraża wysokość „opłaty śmieciowej”, którą solidarnie ponoszą wszyscy mieszkańcy.

Jak segregować odpady przypomnimy sobie klikając w poniższy link

http://www.zzok-adamki.pl/pdf/jak_segregowac.pdf

Urząd Gminy Adamów

Adres ul. gen. Franciszka Kleeberga 5 21-412 Adamów
Telefon 25 755 31 40 25 755 31 13 25 755 31 67
E-mail adamow@adamow.pl
Fax 25 755 31 67
Wpłaty Numer konta
83 9202 0003 0000 0215 2000 0010

Numer konta odpady komunalne
89 9202 0003 0000 0215 2000 0290

Poprawny CSS!

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki