Konsultacje i konkursy

ZARZĄDZENIE NR 16/17 WÓJTA GMINY ADAMÓW Z DNIA 1 LUTEGO 2017

Zarządzenie Nr 16/17Wójta Gminy Adamówz dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z...

2 lutego 2017

OGŁOSZENIE NABÓR NA CZŁONKA KOMISJI KONKURSOWEJ

OGŁOSZENIE Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 1817), i §...

12 stycznia 2017

ZARZĄDZENIE NR 4/17 WÓJTA GMINY ADAMÓW

Zarządzenie Nr 4/17 Wójta Gminy Adamów z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w...

12 stycznia 2017

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZARZĄDZENIA NR 78/16 WÓJTA GMINY ADAMÓW

Adamów, dnia 8 listopada 2016 r. PR. 520.4.2016 Sprawozdanie z wykonania Zarządzenia nr 78/16 Wójta Gminy Adamów z dnia 17 października 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących Programu współpracy...

8 listopada 2016

ZARZĄDZENIE NR 78/16 WÓJTA GMINY ADAMÓW W SPRAWIE KONSULTACJI NA 2017 ROK

Zarządzenie nr 78/16 Wójta Gminy Adamów z dnia 17 października 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu Programu współpracy Gminy Adamów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku...

20 października 2016

ZARZĄDZENIE NR 32/16 WÓJTA GMINY ADAMÓW Z DNIA 22 KWIETNIA 2016 R.

Zarządzenie Nr 32/16Wójta Gminy Adamówz dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie wsparcia realizacji zadania publicznego pt. „V Półmaraton Tradycji” Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003...

27 kwietnia 2016

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

Informuję, że 11 kwietnia 2016 r. Klub Biegacza V-Max Adamów złożył ofertę realizacji zadania publicznego pt.: „V Półmaraton Tradycji”. Ofertę złożono z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a...

13 kwietnia 2016

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO „SPRÓBUJ INACZEJ”

Uznając celowość realizacji zadania publicznego pt. Program profilaktyczno-wychowawczy „SPRÓBUJ INACZEJ” z zakresu ochrony i promocji zdrowia poprzez realizację zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania...

29 lutego 2016

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT NA WSPARCIE ZADANIA PUBLICZNEGO GMINY ADAMÓW

Wójt Gminy Adamów informuje, że  na otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Adamów w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 roku swoje oferty złożyły: 1. Ludowy...

15 lutego 2016

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO „SPRÓBUJ INACZEJ”

Informuję, że 2 lutego 2016 r. Stowarzyszenie Oświatowe „Kaganek” złożyło ofertę realizacji zadania publicznego pt.: „Program profilaktyczno-wychowawczy SPRÓBUJ INACZEJ” . Ofertę złożono z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art....

9 lutego 2016

Urząd Gminy Adamów

Adres ul. gen. Franciszka Kleeberga 5 21-412 Adamów
Telefon 25 755 31 67 25 755 31 13 25 755 31 40
Fax 25 755 31 67
E-mail adamow@adamow.pl
Wpłaty
Numer konta:
83 9202 0003 0000 0215 2000 0010

Formularz kontaktowy