Konsultacje i konkursy

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT 2018

Wójt Gminy Adamów informuje, że na otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Adamów w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku swoje oferty złożyły: Ludowy Klub Sportowy „Sokół”...

26 lutego 2018

Zarządzenie nr 10/18 Wójta Gminy Adamów

Zarządzenie Nr 10/18 Wójta Gminy Adamów z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu...

13 lutego 2018

Zarządzenie Nr 3/18 Wójta Gminy Adamów z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku

Zarządzenie Nr 3/18 Wójta Gminy Adamów z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w...

16 stycznia 2018

SPRAWOZDANIE Z PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI 2017

PR. 520.5.2017 Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji dotyczących projektu programu współpracy Gminy Adamów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok ogłoszonych Zarządzeniem nr 80/17 Wójta Gminy Adamów z dnia...

27 listopada 2017

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

W dniu 24 października 2017 r. Ludowy Klub Sportowy „Sokół” w Adamowie złożył w tutejszym Urzędzie ofertę realizacji zadania publicznego pt.: „SOKÓŁ LATA WYSOKO”. Ofertę złożono z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy...

26 października 2017

Zarządzenie nr 80/17 Wójta Gminy Adamów z dnia 17 października 2017 r.

Zarządzenie nr 80/17 Wójta Gminy Adamów z dnia 17 października 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu programu współpracy Gminy Adamów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok....

20 października 2017

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT 2017

Wójt Gminy Adamów informuje, że  na otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Adamów w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku swoje oferty złożyły: 1. Ludowy...

15 lutego 2017

ZARZĄDZENIE NR 16/17 WÓJTA GMINY ADAMÓW Z DNIA 1 LUTEGO 2017

Zarządzenie Nr 16/17Wójta Gminy Adamówz dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z...

2 lutego 2017

OGŁOSZENIE NABÓR NA CZŁONKA KOMISJI KONKURSOWEJ

OGŁOSZENIE Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 1817), i §...

12 stycznia 2017

ZARZĄDZENIE NR 4/17 WÓJTA GMINY ADAMÓW

Zarządzenie Nr 4/17 Wójta Gminy Adamów z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w...

12 stycznia 2017

logoUrząd Gminy Adamów

Adres ul. gen. Franciszka Kleeberga 5 21-412 Adamów
Telefon 25 755 31 67 25 755 31 13 25 755 31 40
Fax 25 755 31 67

Poprawny CSS!

E-mail adamow@adamow.pl
Wpłaty
Numer konta:
83 9202 0003 0000 0215 2000 0010

Formularz kontaktowy

captcha