Konsultacje i konkursy

ZARZĄDZENIE NR 32/16 WÓJTA GMINY ADAMÓW Z DNIA 22 KWIETNIA 2016 R.

Zarządzenie Nr 32/16Wójta Gminy Adamówz dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie wsparcia realizacji zadania publicznego pt. „V Półmaraton Tradycji” Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003...

27 kwietnia 2016

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

Informuję, że 11 kwietnia 2016 r. Klub Biegacza V-Max Adamów złożył ofertę realizacji zadania publicznego pt.: „V Półmaraton Tradycji”. Ofertę złożono z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a...

13 kwietnia 2016

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO „SPRÓBUJ INACZEJ”

Uznając celowość realizacji zadania publicznego pt. Program profilaktyczno-wychowawczy „SPRÓBUJ INACZEJ” z zakresu ochrony i promocji zdrowia poprzez realizację zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania...

29 lutego 2016

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT NA WSPARCIE ZADANIA PUBLICZNEGO GMINY ADAMÓW

Wójt Gminy Adamów informuje, że  na otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Adamów w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 roku swoje oferty złożyły: 1. Ludowy...

15 lutego 2016

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO „SPRÓBUJ INACZEJ”

Informuję, że 2 lutego 2016 r. Stowarzyszenie Oświatowe „Kaganek” złożyło ofertę realizacji zadania publicznego pt.: „Program profilaktyczno-wychowawczy SPRÓBUJ INACZEJ” . Ofertę złożono z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art....

9 lutego 2016

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ADAMÓW O NABORZE NA CZŁONKA KOMISJI KONKURSOWEJ

OGŁOSZENIE Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014, poz. 1118 z późn. zm.)...

18 stycznia 2016

ZARZĄDZENIE NR 2/16 WÓJTA GMINY ADAMÓW Z DNIA 15 STYCZNIA 2016 ROKU

Zarządzenie Nr 2/16 Wójta Gminy Adamów z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w...

15 stycznia 2016

SPRAWOZDANIE Z PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI DOTYCZĄCYCH PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY ADAMÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI …NA ROK 2016

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji dotyczących projektu programu współpracy Gminy Adamów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016. …PDF...

18 listopada 2015

ZARZĄDZENIE NR 83/15 WÓJTA GMINY ADAMÓW Z DNIA 28 PAŹDZIERNIKA 2015 R.

Zarządzenie nr 83/15 Wójta Gminy Adamów z dnia 28 października 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu Programu współpracy Gminy Adamów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku...

28 października 2015

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO VII ADAMOWSKA DZIESIĄTKA

Informuję, że 23 września 2015 r. Klub Biegacza V-Max w Adamowie złożył ofertę realizacji zadania publicznego pt.: VII Adamowska Dziesiątka z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Ofertę złożono z...

25 września 2015

Urząd Gminy Adamów

Adres ul. gen. Franciszka Kleeberga 5 21-412 Adamów
Telefon 25 755 31 40 25 755 31 13 25 755 31 67
E-mail adamow@adamow.pl
Fax 25 755 31 67
Wpłaty Numer konta
83 9202 0003 0000 0215 2000 0010

Numer konta odpady komunalne
89 9202 0003 0000 0215 2000 0290

Poprawny CSS!

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki