„Ekologia i my” – zapisy na kurs dla dorosłych

15 lipca 2019

Stowarzyszenie Ekologiczno – Kulturalne ZIARNO, lider projektu oraz partnerzy Gmina Adamów i Uniwersytet Ludowy w Radawnicy zapraszają na I edycję kursu prowadzonego metodą uniwersytetu ludowego. Tematem przewodnim kursu będzie ekologia. Zajęcia stacjonarne będą odbywać się w Adamowie w sierpniu i we wrześniu 2019 r. w systemie weekendowym, 2 razy w miesiącu. Zapraszamy do udziału osoby pełnoletnie, liderów społeczności lokalnych, a w szczególności liderów i członków nowo powstałych KGW. Udział w kursie jest bezpłatny!!
Zajęcia prowadzić będą m.in. dr Andrzej Juros- dr n. hum. w zakresie psychologii, mgr filozofii. Prowadzi badania z polityki i ekonomii społecznej, trzeciego sektora, organizowania społeczności lokalnych. Ekspert III sek¬tora na poziomie lokalnym, krajowym, międzynarodowym, dr Iwona Błaszczak – prodziekan ds. dydaktyki SGGW, andragog, absolwentka Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Trener, edukator dorosłych w zakresie autoprezentacji, wystąpień publicznych oraz projektowania i zastosowania prezentacji multimedialnych podczas wystąpieniach publicznych. Specjalista z zakresu: kształcenia ustawicznego dorosłych polskich i skandynawskich uniwersytetów ludowych. Od 20 lat wykładowca akademicki, trener, edukator dorosłych.
Ewa Smuk-Stratenwerth- z wykształcenia biolog-antropolog, od 22 lat mieszka na mazowieckiej wsi. Jest współzałożycielką i dyrektorką Stowarzyszenia „Ziarno”, w którym od 20 lat prowadzi różnorodne programy edukacyjne i służące animacji społeczności lokalnej, m.in. wydaje lokalną gazetę „Wieści znad Wisły”. Z pasją próbuje przywrócić zapomnianą w Polsce tradycję uniwersytetów ludowych. Obecnie tworzy Ekologiczny Uniwersytet Ludowy w Grzybowie. Interesuje się filozofią, ekumenizmem, pedagogiką dorosłych i ekologią.
Zgłoszenia przyjmujemy na adres e-mail: uladamow@gmail.com lub pod numerem telefonu 512304256.

Urząd Gminy Adamów

Adres ul. gen. Franciszka Kleeberga 5 21-412 Adamów
Telefon 25 755 31 40 25 755 31 13 25 755 31 67
E-mail adamow@adamow.pl
Fax 25 755 31 67
Wpłaty Numer konta
83 9202 0003 0000 0215 2000 0010

Numer konta odpady komunalne
89 9202 0003 0000 0215 2000 0290

Poprawny CSS!

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki