„Ekologia i my” – zapisy na kurs dla dorosłych

15 lipca 2019

Stowarzyszenie Ekologiczno – Kulturalne ZIARNO, lider projektu oraz partnerzy Gmina Adamów i Uniwersytet Ludowy w Radawnicy zapraszają na I edycję kursu prowadzonego metodą uniwersytetu ludowego. Tematem przewodnim kursu będzie ekologia. Zajęcia stacjonarne będą odbywać się w Adamowie w sierpniu i we wrześniu 2019 r. w systemie weekendowym, 2 razy w miesiącu. Zapraszamy do udziału osoby pełnoletnie, liderów społeczności lokalnych, a w szczególności liderów i członków nowo powstałych KGW. Udział w kursie jest bezpłatny!!
Zajęcia prowadzić będą m.in. dr Andrzej Juros- dr n. hum. w zakresie psychologii, mgr filozofii. Prowadzi badania z polityki i ekonomii społecznej, trzeciego sektora, organizowania społeczności lokalnych. Ekspert III sek¬tora na poziomie lokalnym, krajowym, międzynarodowym, dr Iwona Błaszczak – prodziekan ds. dydaktyki SGGW, andragog, absolwentka Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Trener, edukator dorosłych w zakresie autoprezentacji, wystąpień publicznych oraz projektowania i zastosowania prezentacji multimedialnych podczas wystąpieniach publicznych. Specjalista z zakresu: kształcenia ustawicznego dorosłych polskich i skandynawskich uniwersytetów ludowych. Od 20 lat wykładowca akademicki, trener, edukator dorosłych.
Ewa Smuk-Stratenwerth- z wykształcenia biolog-antropolog, od 22 lat mieszka na mazowieckiej wsi. Jest współzałożycielką i dyrektorką Stowarzyszenia „Ziarno”, w którym od 20 lat prowadzi różnorodne programy edukacyjne i służące animacji społeczności lokalnej, m.in. wydaje lokalną gazetę „Wieści znad Wisły”. Z pasją próbuje przywrócić zapomnianą w Polsce tradycję uniwersytetów ludowych. Obecnie tworzy Ekologiczny Uniwersytet Ludowy w Grzybowie. Interesuje się filozofią, ekumenizmem, pedagogiką dorosłych i ekologią.
Zgłoszenia przyjmujemy na adres e-mail: uladamow@gmail.com lub pod numerem telefonu 512304256.

logoUrząd Gminy Adamów

Adres ul. gen. Franciszka Kleeberga 5 21-412 Adamów
Telefon 25 755 31 67 25 755 31 13 25 755 31 40
Fax 25 755 31 67

Poprawny CSS!

E-mail adamow@adamow.pl
Wpłaty
Numer konta:
83 9202 0003 0000 0215 2000 0010

Formularz kontaktowy

captcha