INFORMACJA – TYMCZASOWE WSPARCIE PRODUCENTÓW OWOCÓW I WARZYW

9 kwietnia 2015

Informacja pt „Tymczasowe wsparcie producentów owoców i warzyw”.Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Lublinie, informuje, że od dnia 16 lutego 2015 roku została uruchomiona kolejna transza wsparcia producentów owoców i warzyw w ramach

Informacja pt „Tymczasowe wsparcie producentów owoców i warzyw”.

Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Lublinie, informuje, że od dnia 16 lutego 2015 roku została uruchomiona kolejna transza wsparcia producentów owoców i warzyw w ramach trwającego od ubiegłego roku mechanizmu „Tymczasowe wsparcie producentów owoców i warzyw”.
Producenci owoców i warzyw uczestniczący w tym mechanizmie mogą przekazać bezpłatnie swoje produkty (aktualnie jabłka) m. in. placówkom opieki zdrowotnej, placówkom oświatowym, ośrodkom pomocy społecznej, kołom łowieckim, ogrodom zoologicznym, które refunduje Agencja Rynku Rolnego.
Każdy podmiot zainteresowany nieodpłatnym otrzymywaniem jabłek powinien złożyć stosowne dokumenty nadające uprawniania do przyjmowania produktów.
W załączeniu przesyłam wykaz dokumentów niezbędnych do złożenia w Centrali ARR w Warszawie na adres: ul. Nowy Świat 6/12; 00-400 Warszawa:
1. formularz rejestracyjny (WPR_P1_f1) w celu rejestracji w Centralnym Rejestrze Przedsiębiorców,
2. wniosek (Row_P1_f2) o przyznanie uprawnienia innej jednostce organizacyjnej lub osobie fizycznej wraz z załącznikami:
• dokument urzędowy wskazujący organy i osoby uprawnione do reprezentowania wnioskodawcy,
• statut lub umowę o utworzeniu jednostki organizacyjnej,
• zgodę osób zarządzających jednostką na przeprowadzenie kontroli w zakresie określonymi przepisami Unii Europejskiej.

Pragnę poinformować, że przekazywane owoce są produktem pełnowartościowym, zdrowym, dostatecznie rozwiniętym i dojrzałym oraz spełniającym wymagania jakościowe, poświadczaniem, czego jest „Świadectwo zgodności z normami handlowymi UE dla świeżych owoców i warzyw” wydane przez właściwy organ Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno- Spożywczych.
Zachęcam do skorzystania z uczestnictwa w ww. mechanizmie i nieodpłatnego przyjmowania jabłek, które będzie można rozdysponować wśród swoich podopiecznych.
W przypadku ewentualnych pytań proszę o kontakt telefoniczny z Oddziałem Terenowym ARR w Lublinie pod numerami telefonu: 81-44-44-528, 44-44-534.
Szczegółowe informacje dotyczące mechanizmu umieszczane są na stronie internetowej www.arr.gov.pl w zakładce: Rynki Rolne → Owoce i warzywa.

logoUrząd Gminy Adamów

Adres ul. gen. Franciszka Kleeberga 5 21-412 Adamów
Telefon 25 755 31 67 25 755 31 13 25 755 31 40
Fax 25 755 31 67

Poprawny CSS!

E-mail adamow@adamow.pl
Wpłaty
Numer konta:
83 9202 0003 0000 0215 2000 0010

Formularz kontaktowy

captcha