KONSULTACJE SPOŁECZNE

9 kwietnia 2015

SZANOWNI PAŃSTWO, MIESZKAŃCY GMINY ADAMÓWUrząd Gminy Adamów informuje, że w związku z przystąpieniem przez Gminę Adamów do realizacji projektu „Razem jesteśmy najsilniejsi – wdrożenie modelu współpracy w 6 gminach powiatu łukowskiego”

SZANOWNI PAŃSTWO, MIESZKAŃCY GMINY ADAMÓW

Urząd Gminy Adamów informuje, że w związku z przystąpieniem przez Gminę Adamów do realizacji projektu „Razem jesteśmy najsilniejsi – wdrożenie modelu współpracy w 6 gminach powiatu łukowskiego” realizowanego w partnerstwie z Fundacją EOS jako liderem projektu oraz Gminą Krzywda w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
opracowane zostały:

1. Strategia Rozwoju Gminy Adamów na lata 2016-2020 (z perspektywą do 2022 r.).PDF

2. Strategia Rozwoju Turystyki Gminy Adamów na lata 2015-2020.PDF

Zapraszamy do konsultacji społecznych, zmierzających do wypracowania ostatecznej wersji powyższych dokumentów. Konsultacje potrwają do 17 kwietnia 2015 roku.
Prosimy o zapoznanie się z zamieszczonymi dokumentami.
Uwagi, opinie, ankiety i propozycje można zgłaszać osobiście, pocztą tradycyjną  lub w formie elektronicznej na adres: adamow@adamow.pl

Projekty Strategii dostępne są:
1. w Urzędzie Gminy, pok. Nr 5
2. na stronie www.adamow.pl 

ANKIETA.DOC

logoUrząd Gminy Adamów

Adres ul. gen. Franciszka Kleeberga 5 21-412 Adamów
Telefon 25 755 31 67 25 755 31 13 25 755 31 40
Fax 25 755 31 67

Poprawny CSS!

E-mail adamow@adamow.pl
Wpłaty
Numer konta:
83 9202 0003 0000 0215 2000 0010

Formularz kontaktowy

captcha