KONSULTACJE SPOŁECZNE

9 kwietnia 2015

SZANOWNI PAŃSTWO, MIESZKAŃCY GMINY ADAMÓWUrząd Gminy Adamów informuje, że w związku z przystąpieniem przez Gminę Adamów do realizacji projektu „Razem jesteśmy najsilniejsi – wdrożenie modelu współpracy w 6 gminach powiatu łukowskiego”

SZANOWNI PAŃSTWO, MIESZKAŃCY GMINY ADAMÓW

Urząd Gminy Adamów informuje, że w związku z przystąpieniem przez Gminę Adamów do realizacji projektu „Razem jesteśmy najsilniejsi – wdrożenie modelu współpracy w 6 gminach powiatu łukowskiego” realizowanego w partnerstwie z Fundacją EOS jako liderem projektu oraz Gminą Krzywda w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
opracowane zostały:

1. Strategia Rozwoju Gminy Adamów na lata 2016-2020 (z perspektywą do 2022 r.).PDF

2. Strategia Rozwoju Turystyki Gminy Adamów na lata 2015-2020.PDF

Zapraszamy do konsultacji społecznych, zmierzających do wypracowania ostatecznej wersji powyższych dokumentów. Konsultacje potrwają do 17 kwietnia 2015 roku.
Prosimy o zapoznanie się z zamieszczonymi dokumentami.
Uwagi, opinie, ankiety i propozycje można zgłaszać osobiście, pocztą tradycyjną  lub w formie elektronicznej na adres: adamow@adamow.pl

Projekty Strategii dostępne są:
1. w Urzędzie Gminy, pok. Nr 5
2. na stronie www.adamow.pl 

ANKIETA.DOC

Urząd Gminy Adamów

Adres ul. gen. Franciszka Kleeberga 5 21-412 Adamów
Telefon 25 755 31 40 25 755 31 13 25 755 31 67
E-mail adamow@adamow.pl
Fax 25 755 31 67
Wpłaty Numer konta
83 9202 0003 0000 0215 2000 0010

Numer konta odpady komunalne
89 9202 0003 0000 0215 2000 0290

Poprawny CSS!

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki