Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 121 w Adamowie z dnia 17 lipca 2019 r.

17 lipca 2019

Na podstawie §14ust.3 Uchwały Nr 1/2019 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 25 lutego 2019r.w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania wyborów do Walnych Zgromadzeń Izb Rolniczych Okręgowa Komisja Wyborcza Nr 121 w Adamowie zawiadamia członków Lubelskiej Izby Rolniczej, że w okręgu wyborczym Nr 121 w Adamowie, w wyborach do Rady Powiatowej Lubelskiej Izby Rolniczej zgłoszona liczba kandydatów jest równa liczbie mandatów wybieranych w/w okręgu wyborczym. Wobec powyższego, głosowania się nie przeprowadza a za wybranych członków Rady Powiatowej Okręgowa Komisja Wyborcza uznaje zarejestrowanych kandydatów:

1. Adam Jacórzyński, zam. Adamów, ul. Kościelna 24
2. Rafał Kalbarczyk, zam. Władysławów 14

Przewodniczący Okręgowej Komisji Wyborczej
/Katarzyna Cieślak/

logoUrząd Gminy Adamów

Adres ul. gen. Franciszka Kleeberga 5 21-412 Adamów
Telefon 25 755 31 67 25 755 31 13 25 755 31 40
Fax 25 755 31 67

Poprawny CSS!

E-mail adamow@adamow.pl
Wpłaty
Numer konta:
83 9202 0003 0000 0215 2000 0010

Formularz kontaktowy

captcha