Otwarty i konkurencyjny nab贸r kandydat贸w na rachmistrz贸w terenowych w Powszechnym Spisie Rolnym w 2020 r.

17 czerwca 2020

Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt. 4 i art. 20 ust. 4聽 ustawy z dnia 31 lica 2019 roku o聽powszechnym spisie rolnym聽 w 2020 roku (Dz. U. poz. 1728), podaje si臋 do publicznej wiadomo艣ci聽informacj臋 o naborze kandydat贸w na聽rachmistrz贸w terenowych聽do聽Powszechnego Spisu Rolnego na terenie Gminy Adam贸w.

Powszechny Spis Rolny odb臋dzie si臋 w dniach聽od 1 wrze艣nia 2020 r. do 30 listopada 2020 r.

Kandydat na rachmistrza terenowego winien spe艂ni膰 nast臋puj膮ce wymagania:

 • by膰 osob膮 pe艂noletni膮,
 • zamieszkiwa膰 na terenie Gminy Adam贸w,
 • posiada膰 co najmniej 艣rednie wykszta艂cenie,
 • pos艂ugiwa膰 si臋 j臋zykiem polskim w mowie i pi艣mie,
 • nie mo偶e by膰 skazany prawomocnym wyrokiem za umy艣lne przest臋pstwo lub umy艣lne przest臋pstwo skarbowe.

Termin sk艂adania ofert:聽do 8 lipca 2020 r.

Wymagane dokumenty:

 1. Zg艂oszenie z podaniem:
 2. imienia i nazwiska,
 3. adresu zamieszkania,
 4. numeru telefonu,
 5. adresu email,
 6. informacji, o kt贸rych mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o powszechnym spisie rolnym.
 7. Kserokopia dokumentu potwierdzaj膮cego posiadanie co najmniej 艣redniego wykszta艂cenia.
 8. O艣wiadczenie o spe艂nianiu wymogu niekaralno艣ci, sk艂adane pod rygorem odpowiedzialno艣ci karnej za sk艂adanie fa艂szywych o艣wiadcze艅 (wz贸r o艣wiadczenia do聽pobrania).

Miejsce sk艂adania ofert:

Wymagane dokumenty nale偶y sk艂ada膰 osobi艣cie w sekretariacie (pok. 4, I pi臋tro) w godzinach pracy Urz臋du lub poczt膮 na adres:

Gminne Biuro Spisowe
Urz膮d Gminy Adam贸w
ul. Kleeberga 5, 21-412 Adam贸w

z dopiskiem:聽鈥濶ab贸r na rachmistrza terenowego 鈥 Powszechny Spis Rolny 2020.鈥 (decyduje data wp艂ywu do Urz臋du). Dokumenty, kt贸re wp艂yn膮 po wy偶ej okre艣lonym terminie nie b臋d膮 rozpatrywane.

Dodatkowe informacje:

 1. Dane podane przez kandydat贸w na rachmistrz贸w b臋d膮 rejestrowane w Systemie Ewidencji Rachmistrz贸w (SER) przez upowa偶nionego pracownika urz臋du gminy.
 2. Po zarejestrowaniu kandydata w SER system wygeneruje dane do uwierzytelniania 鈥搇ogin do aplikacji e/m-learning, kt贸ry jest przekazywany kandydatowi. Na adres e-mail kandydata zostanie automatycznie wys艂ana wiadomo艣膰 zawieraj膮ca wygenerowane has艂o, kt贸re w po艂膮czeniu z loginem przekazanym rachmistrzowi w momencie rejestracji pos艂u偶y do zalogowania si臋 do systemu oraz uzyskania informacji o sposobie dost臋pu do aplikacji e/m-learning, w kt贸rej s膮 materia艂y oraz przyk艂ady szkoleniowe, niezb臋dne instrukcje i prezentacje oraz materia艂y popularyzacyjne.
 3. Kandydaci na rachmistrz贸w terenowych otrzymaj膮 informacje o dacie i miejscu szkolenia po ich ustaleniu przez Wojew贸dzkie Biuro Spisowe. Uko艅czenie szkolenia z wynikiem pozytywnym b臋dzie warunkiem koniecznym do uzyskania mo偶liwo艣ci kwalifikacji na rachmistrza terenowego.
 4. Kandydaci na rachmistrz贸w terenowych podczas szkolenia i egzaminu po szkoleniu pos艂uguj膮 si臋 w艂asnym urz膮dzeniem z dost臋pem do Internetu.
 5. Egzamin po szkoleniu b臋dzie realizowany za pomoc膮 aplikacji e/m-learning.
 6. Wyniki egzaminu pojawi膮 si臋 w SER w postaci liczby punkt贸w zdobytych przez kandydata. GBS sprawdzi wyniki i spo艣r贸d os贸b z pozytywnym wynikiem egzaminu kwalifikuje na rachmistrz贸w osoby, kt贸re uzyska艂y najwy偶sz膮 liczb臋 punkt贸w. W przypadku uzyskania przez kandydat贸w jednakowej liczby punkt贸w o zakwalifikowaniu na rachmistrza decyduje kolejno艣膰 zg艂osze艅. Dla os贸b, kt贸re zakwalifikowa艂y si臋 鈥 GBS zmienia status z 鈥瀔andydata na rachmistrza鈥 na 鈥瀝achmistrza鈥.
 7. GBS prze艣le powiadomienie do rachmistrz贸w, 偶e maj膮 uzupe艂ni膰 w e/m-learning swoje dane.
 8. Rachmistrz wprowadzi w aplikacji e/m-learning dane niezb臋dne do zawarcia umowy zlecenia.
 9. Rachmistrz b臋dzie zobowi膮zany do przekazani zdj臋cia w formacie JPG do identyfikatora rachmistrza spisowego.
 10. Rachmistrz terenowy jako funkcjonariusz publiczny b臋dzie pos艂ugiwa艂 si臋 identyfikatorem rachmistrza spisowego, kt贸ry otrzyma przed rozpocz臋ciem prac spisowych. Identyfikator b臋dzie stanowi艂 jeden z element贸w uwierzytelniaj膮cych rachmistrza.
 11. Rachmistrz terenowy b臋dzie dopuszczony do wykonywania prac spisowych:
 12. po przeszkoleniu z zakresu ochrony danych osobowych i otrzymaniu upowa偶nienia do przetwarzania danych osobowych;
 13. po przeszkoleniu i pouczeniu o istocie tajemnicy statystycznej oraz po z艂o偶eniu pisemnego przyrzeczenia o zachowaniu tajemnicy statystycznej.
 14. Rachmistrz terenowy zostanie powiadomiony przez urz膮d statystyczny na adres e-mail o dacie i miejscu podpisania umowy zlecenia z Dyrektorem Urz臋du Statystycznego, przekazania mu identyfikatora rachmistrza oraz urz膮dzenia mobilnego, na kt贸rym b臋dzie rejestrowa艂 dane zebrane od respondent贸w.
 15. dane kandydat贸w, kt贸rzy nie zdadz膮 egzaminu lub nie zostan膮 wybrani do roli rachmistrza terenowego, zostan膮 usuni臋te po 3 tygodniach od zako艅czenia procesu naboru.
 16. Rachmistrz terenowy wykonuje czynno艣ci w ramach prac spisowych, za kt贸re otrzymuje wynagrodzenie zgodnie z art. 21 ust. 3 pkt. 2 ustawy o powszechnym spisie rolnym w 2020 r.

Za艂膮czniki:

 1. Kwestionariusz zg艂oszeniowy (za艂. nr 1)… DOC
 2. Wz贸r o艣wiadczenia o niekaralno艣ci (za艂. nr 2); …DOC
 3. Informacje dotycz膮ce przetwarzania danych osobowych w celu realizacji naboru kandydat贸w na rachmistrz贸w terenowych. ..PDF

Urz膮d Gminy Adam贸w

Adres ul. gen. Franciszka Kleeberga 5 21-412 Adam贸w
Telefon 25 755 31 40 25 755 31 13 25 755 31 67
E-mail adamow@adamow.pl
Fax 25 755 31 67
Wp艂aty Numer konta
83 9202 0003 0000 0215 2000 0010

Numer konta odpady komunalne
89 9202 0003 0000 0215 2000 0290

Poprawny CSS!

Godziny pracy

Poniedzia艂ek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 艢roda : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Pi膮tek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki