Podatki w 2019 roku na takim samym poziomie

30 listopada 2018

Na wczorajszej sesji adamowscy radni decydowali m.in. o wysokości stawek podatków lokalnych na rok 2019. Na sesji jednomyślnie przegłosowali uchwałę o obniżeniu średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2019 rok, na podstawie której obliczany będzie podatek rolny w najbliższym roku. Z porządku obrad zdjęto uchwałę w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych oraz uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, co oznacza, że stawki tych podatków w roku 2019 pozostaną na dotychczasowym poziomie. Tak więc w gminie Adamów wszystkie podatki lokalne bez zmian.

W przypadku podatku rolnego cena skupu żyta ustalona przez Radę Gminy wynosi 37,50 zł za 1 kwintal. Stawka ta jest niższa od średniej ceny skupu żyta ustalonej komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego o 16,86 zł i będzie ona stanowiła podstawę obliczania podatku rolnego na 2019 rok na obszarze gminy Adamów. Oznacza to, że w przypadku gospodarstw rolnych zapłacimy 93,75 zł podatku za hektar przeliczeniowy i 187,50 zł za hektar dla gruntów o powierzchni fizycznej do 1 ha.

Decyzją radnych i wójta – pana Karola Ponikowskiego stawki podatku od nieruchomości też nie uległy zmianom i będą na tym samym poziomie co w roku 2018. I tak na przykład od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków zapłacimy 0,70 zł od 1 mpowierzchni, od pozostałych gruntów, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,25 zł od 1 m2 powierzchni. Natomiast w przypadku budynków mieszkalnych lub ich części zapłacimy 0,20 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej, od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej stawka podatku wyniesie 13,00 zł za 1 m2. Posiadacze budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym zapłacą 10,80 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, zaś w przypadku budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 4,70 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej. Od pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego stawka roczna podatku obowiązywać będzie na poziomie 4,00 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej. Od budowli stawka podatku wyniesie 2% ich wartości.

Natomiast stawki podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Adamów pozostają na tym samym poziomie już od kilku lat, tj. od 2016 r. To dobra informacja dla przedsiębiorców z dziedziny transportu. I tak na przykład stawki podatku od samochodu ciężarowego wynoszą od 600,00 zł do 900,00 zł rocznie w zależności od masy całkowitej pojazdu, od autobusu od 1.572,00 zł do 2.040,00 zł rocznie w zależności od liczby miejsc do siedzenia.

Od wielu już lat stawki podatków lokalnych mamy najniższe w całym powiecie. To na pewno dobre wiadomości dla mieszkańców gminy, choć nie koniecznie najlepsze dla budżetu. Mam jednak nadzieję, że nawet w takiej sytuacji uda się zrealizować większość planowanych inwestycji.

Urząd Gminy Adamów

Adres ul. gen. Franciszka Kleeberga 5 21-412 Adamów
Telefon 25 755 31 40 25 755 31 13 25 755 31 67
E-mail adamow@adamow.pl
Fax 25 755 31 67
Wpłaty Numer konta
83 9202 0003 0000 0215 2000 0010

Numer konta odpady komunalne
89 9202 0003 0000 0215 2000 0290

Poprawny CSS!

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki