Pożegnanie druha

6 marca 2019

3 marca 2019 roku w wieku 82 lat zmarł druh Daniel Franciszek Biaduń, wieloletni członek OSP Wola Gułowska, zaangażowany społecznik, regionalista.

Ś.p. Daniel Biaduń wstąpił do OSP Wola Gułowska w 1961 r. W jednostce najpierw pełnił funkcję sekretarza zarządu, a w latach 1974-1996 przewodniczącego komisji rewizyjnej.  Opracował  Monografię Ochotniczych Straży Pożarnych  Wola Gułowska 1925- 2002 i Ferdynandów 1964 – 2002. Druh Daniel był również Przewodniczącym Gminnej Rady Narodowej w Adamowie oraz członkiem społecznego komitetu budowy Domu Kultury-Pomnika Czynu Bojowego Kleeberczyków w Woli Gułowskiej. Współzałożyciel oraz skarbnik Stowarzyszenia Pamięci Czynu Bojowego Kleeberczyków. Dwukrotnie odznaczony Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej.

Msza św. pogrzebowa odprawiona została 5 marca 2019 r.  w Sanktuarium Matki Bożej Patronki Żołnierzy Września w Woli Gułowskiej. Na wieczną wartę odprowadzili go druhowie z jednostek OSP Adamów, Ferdynandów i Wola Gułowska.

logoUrząd Gminy Adamów

Adres ul. gen. Franciszka Kleeberga 5 21-412 Adamów
Telefon 25 755 31 67 25 755 31 13 25 755 31 40
Fax 25 755 31 67

Poprawny CSS!

E-mail adamow@adamow.pl
Wpłaty
Numer konta:
83 9202 0003 0000 0215 2000 0010

Formularz kontaktowy

captcha