Pożegnanie druha

6 marca 2019

3 marca 2019 roku w wieku 82 lat zmarł druh Daniel Franciszek Biaduń, wieloletni członek OSP Wola Gułowska, zaangażowany społecznik, regionalista.

Ś.p. Daniel Biaduń wstąpił do OSP Wola Gułowska w 1961 r. W jednostce najpierw pełnił funkcję sekretarza zarządu, a w latach 1974-1996 przewodniczącego komisji rewizyjnej.  Opracował  Monografię Ochotniczych Straży Pożarnych  Wola Gułowska 1925- 2002 i Ferdynandów 1964 – 2002. Druh Daniel był również Przewodniczącym Gminnej Rady Narodowej w Adamowie oraz członkiem społecznego komitetu budowy Domu Kultury-Pomnika Czynu Bojowego Kleeberczyków w Woli Gułowskiej. Współzałożyciel oraz skarbnik Stowarzyszenia Pamięci Czynu Bojowego Kleeberczyków. Dwukrotnie odznaczony Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej.

Msza św. pogrzebowa odprawiona została 5 marca 2019 r.  w Sanktuarium Matki Bożej Patronki Żołnierzy Września w Woli Gułowskiej. Na wieczną wartę odprowadzili go druhowie z jednostek OSP Adamów, Ferdynandów i Wola Gułowska.

Urząd Gminy Adamów

Adres ul. gen. Franciszka Kleeberga 5 21-412 Adamów
Telefon 25 755 31 40 25 755 31 13 25 755 31 67
E-mail adamow@adamow.pl
Fax 25 755 31 67
Wpłaty Numer konta
83 9202 0003 0000 0215 2000 0010

Numer konta odpady komunalne
89 9202 0003 0000 0215 2000 0290

Poprawny CSS!

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki