Radni przyjęli budżet na 2019 r.

29 grudnia 2018

Dziś adamowscy radni podjęli najważniejszą uchwałę w ciągu roku, czyli uchwałę budżetową. Po wcześniejszym zapoznaniu się z projektem budżetu radni jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019. Przyszłoroczny budżet gminy po stronie dochodów i wydatków wynosić będzie ponad 31 mln zł. Planowany deficyt szacuje się w wysokości ok. 315 tys. zł. Aktualna sytuacja budżetowa gminy pozwala optymistycznie patrzeć w przyszłość i odważnie przymierzać się do realizacji nowych zadań. Wójt Karol Ponikowski podczas sesji stwierdził, że jest to pierwszy budżet, który dane mu będzie realizować. Dodał, że uchwalony budżet pewnie niejednokrotnie będzie zmieniany w zależności od tego jakie projekty uzyskają dofinansowanie i jakie otworzą się przed nami szanse.

Oprócz uchwały budżetowej radni podczas obrad przegłosowali jednomyślnie uchwałę w sprawie zamiaru utworzenia żłobka na terenie gminy Adamów, w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok, w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej, w sprawie zmian w budżecie na rok 2018 oraz w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Dzisiejsza sesja była trzynastą sesją w tym roku, a czwartą w nowej kadencji. Po raz kolejny radni spotkają się już w nowym roku.

Urząd Gminy Adamów

Adres ul. gen. Franciszka Kleeberga 5 21-412 Adamów
Telefon 25 755 31 67 25 755 31 13 25 755 31 40
E-mail adamow@adamow.pl
Fax 25 755 31 67
Wpłaty Numer konta
83 9202 0003 0000 0215 2000 0010

Poprawny CSS!

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30 Wtorek : 7:30 - 15:30 Środa : 7:30 - 15:30 Czwartek : 7:30 - 15:30 Piątek : 7:30 - 15:30

Przydatne linki