Światłowód w Twoim domu

6 maja 2020

Na terenie naszej gminy zostanie wybudowana szerokopasmowa sieć w ramach działania 1.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pod nazwą: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach w podregionie Puławski A” obejmującym powiat łukowski, puławski oraz rycki. Inwestorem i beneficjentem Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa m. in. w podregionie Puławski A jest firma FIBEE. Również z jej środków własnych współfinansowana jest budowa sieci światłowodowej.

W gminie Adamów do podłączenia zostało wytypowanych około 1300 gospodarstw domowych oraz 4 jednostki oświatowych (Adamów, ul. Szkolna 4A oraz 4B, Wola Gułowska oraz Zakępie). Światłowód doprowadzony do szkół będzie spełniał wymagania Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE), co pozwoli szkołom na korzystanie z szerokopasmowego Internetu o przepustowości 100 Mb/s na 100 Mb/s przez co najmniej 10 lat bezpłatnie.

Projekt został podzielony na dwie fazy. W pierwszej z nich priorytetem jest podłączenie szkół oraz adresów znajdujących się po trasie linii światłowodowej. Budując sieć wykorzystujemy zasoby RSS, SSPW oraz korzystamy z punktów styku sieci Orange Polska. W drugiej fazie do głównego szkieletu zostaną dobudowane kolejne gałęzie sieci światłowodowej, aby dotrzeć do jeszcze większej liczby odbiorców.

Projektowana sieć będzie siecią otwartą. Oznacza to, że będzie ona współdzielona pomiędzy operatorami. Hurtowym dostawcą usługi jest Fiberhost. Dzięki jego współpracy z innymi operatorami, można będzie skorzystać z szerokiego wachlarza usług, a co za tym idzie wzrośnie również konkurencyjność. Sieć będzie budowana w technologii FTTH (ang. Fiber to the home), która w 100% opiera się na łączach światłowodowych doprowadzanych bezpośrednio do urządzenia końcowego w Państwa domu.

Budowa infrastruktury telekomunikacyjnej na terenie województwa lubelskiego, a głównie na obszarach wiejskich jest szczególnie trudna ze względu na rozproszoną zabudowę i duże odległości dzielące poszczególne miejscowości od głównych ośrodków miejskich.  Aby inwestycja przebiegła pomyślnie konieczne jest wsparcie Gminy oraz jej społeczności.

Projekt i budowę sieci w imieniu FIBEE realizuje firma INVESTRADE sp. z o.o.  Przedstawiciele tej firmy będą docierać do niektórych z mieszkańców, aby uzyskać zgodę właścicieli gruntu, przez który planowana jest inwestycja na przeprowadzenie kabla pod ziemią lub na podwieszenie światłowodu na słupie. Budowa sieci światłowodowej to złożony projekt i bez wsparcia mieszkańców nie zakończy się sukcesem. Dzięki owocnej współpracy będziemy w stanie zapewnić dostęp do szerokopasmowego Internetu jeszcze większej liczbie mieszkańców.

Bardzo prosimy o wsparcie.

Informacja dla mieszkańców …PDF

Pytania i odpowiedzi …PDF

Urząd Gminy Adamów

Adres ul. gen. Franciszka Kleeberga 5 21-412 Adamów
Telefon 25 755 31 40 25 755 31 13 25 755 31 67
E-mail adamow@adamow.pl
Fax 25 755 31 67
Wpłaty Numer konta
83 9202 0003 0000 0215 2000 0010

Numer konta odpady komunalne
89 9202 0003 0000 0215 2000 0290

Poprawny CSS!

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki