Termomodernizacja budynk贸w nr 1, 2, 3a i 3b oraz wykonanie OZE dla potrzeb podgrzewania c.w.u. na Osiedlu T臋cza w Adamowie

23 pa藕dziernika 2019

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew贸dztwa Lubelskiego na lata 2014-2020 O艣 Priorytetowa 5 鈥濫fektywno艣膰 energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Dzia艂anie 5.3 鈥濫fektywno艣膰 energetyczna sektora mieszkaniowego鈥.

Warto艣膰 projektu: 2聽448 661,58 聽z艂

Ca艂kowite wydatki kwalifikowalne: 2 112 114, 71 z艂

Wk艂ad Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie nieprzekraczaj膮cej: 1 460 155, 04 z艂
Wk艂ad w艂asny w wysoko艣ci : 988 506,54 z艂

Cel g艂贸wny projektu:

Podniesienie jako艣ci 艣wiadczonych us艂ug spo艂ecznych, dzi臋ki poprawie efektywno艣ci energetycznej w聽budynkach mieszkalnych nale偶膮cych do 聽Sp贸艂dzielni Mieszkaniowej w聽Adamowie.

Cele projektu:

  1. Poprawa atrakcyjno艣ci spo艂eczno-gospodarczej Adamowa poprzez wykorzystanie OZE.
  2. Poprawa jako艣ci powietrza atmosferycznego poprzez zmniejszenie emisji gaz贸w cieplarnianych.
  3. Podniesienie jako艣ci 艣wiadczonych us艂ug spo艂ecznych, dzi臋ki poprawie efektywno艣ci energetycznej w聽budynkach mieszkalnych nale偶膮cych do Sp贸艂dzielni Mieszkaniowej w聽Adamowie.

Korzy艣ci spo艂eczno-gospodarcze, jakie zostan膮 osi膮gni臋te dzi臋ki realizacji cel贸w projektu:

Dzi臋ki realizacji projektu zostan膮 osi膮gni臋te znacz膮ce korzy艣ci spo艂eczno-gospodarcze, a tym samym ograniczone straty materialne i 艣rodowiskowe. Osi膮gni臋te korzy艣ci b臋d膮 mia艂y charakter lokalny jak i regionalny. W艣r贸d najwa偶niejszych z nich nale偶y wymieni膰:

鈥 poprawa efektywno艣ci wykorzystania energii w budynkach mieszkalnych,

鈥 redukcja emisji gaz贸w cieplarnianych,

鈥 zmniejszenie stopnia degradacji 艣rodowiska naturalnego dzi臋ki wykorzystaniu OZE,

鈥 wzrost jako艣ci 偶ycia mieszka艅c贸w Adamowa,

鈥 budowanie lokalnego bezpiecze艅stwa energetycznego oraz zmniejszenia zale偶no艣ci od importu paliw,

鈥 zwi臋kszenie lokalnego bezpiecze艅stwa energetycznego,

鈥 wi臋kszy poziom edukacji ekologicznej mieszka艅c贸w,

鈥 zwi臋kszenie stopnia sp贸jno艣ci spo艂ecznej, gospodarczej i terytorialnej poprzez zmniejszenie r贸偶nic w poziomie rozwoju pomi臋dzy Lubelszczyzn膮 a聽innymi regionami,

鈥 promowanie regionu jako nowoczesnego i proekologicznego,

鈥 ograniczenie zachorowa艅 wynikaj膮cych z zanieczyszcze艅 艣rodowiska,

鈥 poprawa wizerunku osiedla obj臋tego inwestycj膮 oraz Adamowa w聽oczach potencjalnych inwestor贸w, co mo偶e prowadzi膰 do utworzenia nowych miejsc pracy dla mieszka艅c贸w.

Planowane efekty:

Wska藕nik rezultatu:

Lp. Wska藕nik realizacji celu Jednostka

pomiaru

Warto艣膰 docelowa wska藕nika
1 Ilo艣膰 zaoszcz臋dzonej energii cieplnej GJ/rok 1388,70
2 Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych mocy wytw贸rczych instalacji wykorzystuj膮cych OZE MWht/rok

 

47,10
3 Szacowany roczny spadek emisji gaz贸w cieplarnianych (CI34) tony/rok 152,10

Wska藕nik produktu:

Lp. Wska藕nik realizacji celu Jednostka pomiaru Warto艣膰 docelowa wska藕nika
1 Dodatkowa zdolno艣膰 wytwarzania energii cieplnej ze 藕r贸de艂 odnawialnych MWt 0,05
2 Liczba zmodernizowanych energetycznie

budynk贸w

szt 3
3 Powierzchnia zmodernizowanych budynk贸w metr kwadratowy 4000
4 Liczba gospodarstw domowych obj臋tych modernizacj膮 szt 68
5 Dodatkowa zdolno艣膰 wytwarzania energii cieplnej ze 藕r贸de艂 odnawialnych MWht/rok 47,10

Zakres projektu obejmuje termomodernizacj臋 3 obiekt贸w mieszkalnych (Budynki: Osiedle T臋cza聽1, Osiedle T臋cza聽2, Osiedle T臋cza 3a i 3b), w聽sk艂ad kt贸rej wchodz膮 nast臋puj膮ce elementy: ocieplenie 艣cian zewn臋trznych z聽robotami towarzysz膮cymi, ocieplenie stropodach贸w, ocieplenie piwnic, balkon贸w, 聽uzupe艂nienie pokrycia, cz臋艣ciow膮 wymian臋 stolarki okiennej i聽drzwiowej, wymian臋 nawierzchni opaski z聽kostki brukowej, wykonanie podjazdu dla os贸b niepe艂nosprawnych (Osiedle T臋cza聽1), monta偶 instalacji solarnej do obs艂ugi wszystkich budynk贸w, opomiarowanie w臋z艂贸w budynk贸w, wykonanie systemu zarz膮dzania energi膮, wymiana zawor贸w grzejnikowych. Wykonanie instalacji solarnej na budynku kot艂owni do celu podgrzewania ciep艂ej wody u偶ytkowej dostarczanej do modernizowanych budynk贸w.

Projekt wsp贸艂finansowany ze 艣rodk贸w Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w聽ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew贸dztwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Urz膮d Gminy Adam贸w

Adres ul. gen. Franciszka Kleeberga 5 21-412 Adam贸w
Telefon 25 755 31 40 25 755 31 13 25 755 31 67
E-mail adamow@adamow.pl
Fax 25 755 31 67
Wp艂aty Numer konta
83 9202 0003 0000 0215 2000 0010

Numer konta odpady komunalne
89 9202 0003 0000 0215 2000 0290

Poprawny CSS!

Godziny pracy

Poniedzia艂ek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 艢roda : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Pi膮tek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki