Wyniki otwartego konkursu ofert 2019

27 lutego 2019

Wójt Gminy Adamów informuje, że na otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Adamów w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku swoje oferty złożyły:

  1. Ludowy Klub Sportowy „Sokół” w Adamowie na realizację zadania „Szkolenie sportowe i prowadzenie drużyn piłki nożnej, udział w rozgrywkach ligowych organizowanych przez OZPN oraz utrzymanie obiektów sportowych”  – całkowity koszt zadania 72 750,00 zł.
  2. Parafialny Ludowy Klub Sportowy „Żaki” Adamów       na realizację zadania „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci szkolnych, uczestnictwo w rywalizacji sportowej” – całkowity koszt zadania 8 588,00 zł.

Złożone oferty uzyskały pozytywną ocenę formalną i merytoryczną komisji konkursowej. Oba Kluby otrzymają dofinansowanie na realizację zaplanowanych działań.

Wójt Gminy Adamów

 /-/ Karol Ponikowski

Zarządzenie Nr 16/2019 …PDF

logoUrząd Gminy Adamów

Adres ul. gen. Franciszka Kleeberga 5 21-412 Adamów
Telefon 25 755 31 67 25 755 31 13 25 755 31 40
Fax 25 755 31 67

Poprawny CSS!

E-mail adamow@adamow.pl
Wpłaty
Numer konta:
83 9202 0003 0000 0215 2000 0010

Formularz kontaktowy

captcha