Zarządzenie Nr 61/18 Wójta Gminy Adamów z dnia 2 października 2018 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych

2 października 2018

Zarządzenie Nr 61/18

Wójta Gminy Adamów

z dnia 2 października 2018 r.

w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych

Na podstawie § 7 ust. 1 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie warunków oraz sposobu pomocniczego wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządza się, co następuje:

  • 1. Na operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Adamów w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. powołuje się:

1) w obwodzie Nr 1 – Tadeusz Osiński

2) w obwodzie Nr 2 – Piotr Zgorzałek

3) w obwodzie Nr 3 – Dariusz Grochowski

4) w obwodzie Nr 4 – Janusz Wrzosek

5) w obwodzie Nr 5 – Waldemar Golba

6) w obwodzie Nr 6 – Katarzyna Golik

7/ w obwodzie Nr 7 – Izabela Alikowska

  • 2. Zadania operatów operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczej określa załącznik nr 5 do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie warunków oraz sposobu pomocniczego wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
  • 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

logoUrząd Gminy Adamów

Adres ul. gen. Franciszka Kleeberga 5 21-412 Adamów
Telefon 25 755 31 67 25 755 31 13 25 755 31 40
Fax 25 755 31 67

Poprawny CSS!

E-mail adamow@adamow.pl
Wpłaty
Numer konta:
83 9202 0003 0000 0215 2000 0010

Formularz kontaktowy

captcha