Zawiadomienie XI zwyczajna sesja Rady Gminy Adamów

19 sierpnia 2019

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) zwołuję na dzień 23 sierpnia 2019 r. /piątek/ na godzinę 14:00 w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Adamowie XI zwyczajną sesję Rady Gminy Adamów z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu obrad X sesji Rady Gminy.
  4. Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności.
  5. Interpelacje i wnioski radnych.
  6. Podjęcie uchwał:

– w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w zespołach szkół prowadzonych przez gminę Adamów,

– w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie wynagradzania nauczycieli,

– w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli
i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 – letnie i dzieci młodsze,

– w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli praktycznej nauki zawodu,

– w sprawie powierzenia gminie Ryki zadania w zakresie organizacji lokalnego transportu zbiorowego na obszarze gminy Adamów,

– w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Adamów

– w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego,

– w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,

– w sprawie zmian w budżecie na rok 2019.

  1. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
  2. Zamknięcie sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy

     /-/ Anna Bartosiewicz

Sesja online …

logoUrząd Gminy Adamów

Adres ul. gen. Franciszka Kleeberga 5 21-412 Adamów
Telefon 25 755 31 67 25 755 31 13 25 755 31 40
Fax 25 755 31 67

Poprawny CSS!

E-mail adamow@adamow.pl
Wpłaty
Numer konta:
83 9202 0003 0000 0215 2000 0010

Formularz kontaktowy

captcha