Zawiadomienie XV zwyczajna sesja Rady Gminy Adamów

14 listopada 2019

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) zwołuję na dzień 21 listopada 2019 r. /czwartek / na godzinę 14:00  w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Adamowie XV zwyczajną sesję Rady Gminy Adamów z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu obrad XIV sesji Rady Gminy.
  4. Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności.
  5. Interpelacje i wnioski radnych.
  6. Podjęcie uchwał

– w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej,

– w sprawie zmian w  budżecie gminy na rok 2019,

– w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Adamów na 2019 r.,

– w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łukowskiemu,

– w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Adamów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020,

– w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości,

– w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczania podatku rolnego na rok 2020,

– w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych,

– w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Adamów.

  1. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
  2. Zamknięcie sesji.

                                                                                  Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                   /-/ Anna Bartosiewicz

logoUrząd Gminy Adamów

Adres ul. gen. Franciszka Kleeberga 5 21-412 Adamów
Telefon 25 755 31 67 25 755 31 13 25 755 31 40
Fax 25 755 31 67

Poprawny CSS!

E-mail adamow@adamow.pl
Wpłaty
Numer konta:
83 9202 0003 0000 0215 2000 0010

Formularz kontaktowy

captcha