Zawiadomienie XV zwyczajna sesja Rady Gminy Adamów

14 listopada 2019

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) zwołuję na dzień 21 listopada 2019 r. /czwartek / na godzinę 14:00  w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Adamowie XV zwyczajną sesję Rady Gminy Adamów z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu obrad XIV sesji Rady Gminy.
  4. Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności.
  5. Interpelacje i wnioski radnych.
  6. Podjęcie uchwał

– w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej,

– w sprawie zmian w  budżecie gminy na rok 2019,

– w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Adamów na 2019 r.,

– w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łukowskiemu,

– w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Adamów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020,

– w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości,

– w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczania podatku rolnego na rok 2020,

– w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych,

– w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Adamów.

  1. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
  2. Zamknięcie sesji.

                                                                                  Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                   /-/ Anna Bartosiewicz

Urząd Gminy Adamów

Adres ul. gen. Franciszka Kleeberga 5 21-412 Adamów
Telefon 25 755 31 40 25 755 31 13 25 755 31 67
E-mail adamow@adamow.pl
Fax 25 755 31 67
Wpłaty Numer konta
83 9202 0003 0000 0215 2000 0010

Numer konta odpady komunalne
89 9202 0003 0000 0215 2000 0290

Poprawny CSS!

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki