Zawiadomienie XXXIV sesja Rady Gminy Adam贸w

18 listopada 2021

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz膮dzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) zwo艂uj臋 na dzie艅 25 listopada 2021 r. /czwartek/ na godzin臋 14.00 w sali konferencyjnej Urz臋du Gminy Adam贸w XXXIV sesj臋 Rady Gminy Adam贸w
z nast臋puj膮cym porz膮dkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocno艣ci obrad.
 2. Przedstawienie porz膮dku obrad.
 3. Przyj臋cie protoko艂u obrad XXXIII sesji Rady Gminy.
 4. Informacja W贸jta Gminy z bie偶膮cej dzia艂alno艣ci.
 5. Interpelacje i wnioski radnych.
 6. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
 7. Podj臋cie uchwa艂:
 • w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
 • w sprawie zmian w bud偶ecie na rok 2021,
 • w sprawie pokrycia cz臋艣ci koszt贸w gospodarowania odpadami komunalnymi
  z dochod贸w w艂asnych niepochodz膮cych z pobranej op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • w sprawie wyboru metody ustalenia op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej op艂aty,
 • w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieni臋偶nego dla cz艂onk贸w ochotniczej stra偶y po偶arnej,
 • w sprawie uchwalenia Programu wsp贸艂pracy Gminy Adam贸w z聽organizacjami pozarz膮dowymi oraz podmiotami wymienionymi w聽art. 聽3 ust.聽3 ustawy z聽dnia 24 kwietnia 2003聽r. o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i聽o聽wolontariacie na rok 2022
 • w sprawie obni偶enia 艣redniej ceny skupu 偶yta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2022 rok,
 • w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci stawek podatku od nieruchomo艣ci obowi膮zuj膮cych na terenie gminy Adam贸w,
 • w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci rocznych stawek podatku od 艣rodk贸w transportowych obowi膮zuj膮cych na terenie gminy Adam贸w.
 1. Zamkni臋cie sesji.

Przewodnicz膮ca Rady Gminy

/-/ Anna Bartosiewicz

Urz膮d Gminy Adam贸w

Adres ul. gen. Franciszka Kleeberga 5 21-412 Adam贸w
Telefon 25 755 31 40 25 755 31 13 25 755 31 67
E-mail adamow@adamow.pl
Fax 25 755 31 67
Wp艂aty Numer konta
83 9202 0003 0000 0215 2000 0010

Numer konta odpady komunalne
89 9202 0003 0000 0215 2000 0290

Poprawny CSS!

Godziny pracy

Poniedzia艂ek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 艢roda : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Pi膮tek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki