Zawiadomienie XXXVII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Adamów

11 września 2018

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2018 r. poz. 994/  zwołuję na dzień 12 września 2018 r. /środa/ na godzinę 800 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Adamów XXXVII nadzwyczajną sesję Rady Gminy Adamów z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji,
 2. Przedstawienie porządku obrad,
 3. Podjęcie uchwał:
 • w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Adamów
 • w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pożyczki krótkoterminowej dla Spółdzielni Socjalnej „Niedźwiadek” w Adamowie,
 • w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łukowskiemu,
 • w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łukowskiemu,
 • w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
 • w sprawie zmian w budżecie na rok 2018,
 • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy w formie bezprzetargowej,
 • w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w Adamowie,
 1. Zamknięcie sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy Adamów

/-/ Krystyna Bujak

logoUrząd Gminy Adamów

Adres ul. gen. Franciszka Kleeberga 5 21-412 Adamów
Telefon 25 755 31 67 25 755 31 13 25 755 31 40
Fax 25 755 31 67

Poprawny CSS!

E-mail adamow@adamow.pl
Wpłaty
Numer konta:
83 9202 0003 0000 0215 2000 0010

Formularz kontaktowy

captcha