Zawiadomienie XXXVII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Adamów

11 września 2018

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2018 r. poz. 994/  zwołuję na dzień 12 września 2018 r. /środa/ na godzinę 800 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Adamów XXXVII nadzwyczajną sesję Rady Gminy Adamów z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji,
 2. Przedstawienie porządku obrad,
 3. Podjęcie uchwał:
 • w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Adamów
 • w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pożyczki krótkoterminowej dla Spółdzielni Socjalnej „Niedźwiadek” w Adamowie,
 • w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łukowskiemu,
 • w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łukowskiemu,
 • w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
 • w sprawie zmian w budżecie na rok 2018,
 • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy w formie bezprzetargowej,
 • w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w Adamowie,
 1. Zamknięcie sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy Adamów

/-/ Krystyna Bujak

Urząd Gminy Adamów

Adres ul. gen. Franciszka Kleeberga 5 21-412 Adamów
Telefon 25 755 31 40 25 755 31 13 25 755 31 67
E-mail adamow@adamow.pl
Fax 25 755 31 67
Wpłaty Numer konta
83 9202 0003 0000 0215 2000 0010

Numer konta odpady komunalne
89 9202 0003 0000 0215 2000 0290

Poprawny CSS!

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki