Ankietyzacja w ramach wyznaczania obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Adam贸w. Badanie ankietowe prowadzone b臋dzie w dniach 09.01.2023 r. do 18.01.2023 r.

9 stycznia 2023

Serdecznie zapraszamy Pa艅stwa do udzia艂u w badaniu ankietowym stanowi膮cym jeden z istotnych element贸w s艂u偶膮cy wyznaczeniu obszar贸w kryzysowych (zdegradowanych i rewitalizacji) na terenie naszej gminy. Wyznaczenie tych偶e obszar贸w pozwoli na wdro偶enie niezb臋dnych dzia艂a艅 rewitalizacyjnych prowadzonych na podstawie opracowanego Gminnego Programu Rewitalizacji. 聽Program ten obejmie dzia艂ania maj膮ce na celu o偶ywienie zdegradowanych obszar贸w gminy, popraw臋 jako艣ci 偶ycia ich mieszka艅c贸w, przywr贸cenie 艂adu przestrzennego, gospodarczego i aktywizacj臋 艣rodowisk lokalnych. Obszar rewitalizacji wytypowany zostanie spo艣r贸d obszar贸w cechuj膮cy si臋 szczeg贸ln膮 koncentracj膮 negatywnych zjawisk spo艂ecznych, gospodarczych, przestrzenno-funkcjonalnych, technicznych i 艣rodowiskowych, przy uwzgl臋dnieniu 聽endogenicznego potencja艂u i znaczenia dla rozwoju lokalnego. 聽Gminny Program Rewitalizacji 聽stanowi膰 b臋dzie r贸wnie偶 formaln膮 podstaw臋 do ubiegania si臋 o 艣rodki europejskie na dzia艂ania zwi膮zane z rewitalizacj膮. Dlatego zwracamy si臋 do Pa艅stwa z pro艣b膮 o aktywne wzi臋cie udzia艂u w pracach nad przygotowaniem diagnozy s艂u偶膮cej wyznaczeniu obszar贸w kryzysowych. Prace nad dokumentem zaczynamy od badania sonda偶owego i t膮 drog膮 zwracamy si臋 do Pa艅stwa z pro艣b膮 o wyra偶enie opinii na temat warunk贸w 偶ycia oraz miejsc wymagaj膮cych 聽rewitalizacji. Badanie ma charakter anonimowy.
Poznanie Pa艅stwa zdania w kwestii rewitalizacji gminy pozwoli na sformu艂owanie za艂o偶e艅 programu mo偶liwie bliskiego oczekiwaniom mieszka艅c贸w.

Liczymy na Pa艅stwa g艂os w dyskusji na temat rewitalizacji naszej gminy i dzi臋kujemy za czas po艣wi臋cony w zwi膮zku z wype艂nieniem ankiety.

Link do ankiety … https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1G3qvQripRR0A8x5FBxzILEqeLvQCifqbTDrQMs-sy5nO7A/viewform?usp=share_link

Urz膮d Gminy Adam贸w

Adres ul. gen. Franciszka Kleeberga 5 21-412 Adam贸w
Telefon 25 755 31 40 25 755 31 13 25 755 31 67
E-mail adamow@adamow.pl
Fax 25 755 31 67
Wp艂aty Numer konta
83 9202 0003 0000 0215 2000 0010

Numer konta odpady komunalne
89 9202 0003 0000 0215 2000 0290

Poprawny CSS!

Godziny pracy

Poniedzia艂ek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 艢roda : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Pi膮tek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki