Programy współpracy

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy za rok 2023

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Adamów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2023 Roczny Program współpracy Gminy Adamów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi...

13 marca 2024

Program współpracy na rok 2024

UCHWAŁA NR LVII/416/23 RADY GMINY ADAMÓW z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Adamów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3...

6 grudnia 2023

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy za 2022 r.

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Adamów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2022 Roczny Program współpracy Gminy Adamów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność...

12 kwietnia 2023

Program współpracy na rok 2023

UCHWAŁA NR XLVII/338/22 RADY GMINY ADAMÓW z dnia 6 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Adamów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3...

21 grudnia 2022

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok 2021

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Adamów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2021 Roczny Program współpracy Gminy Adamów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność...

20 kwietnia 2022

Program współpracy na rok 2022

Uchwała NR XXXIV/254/21 Rady Gminy Adamów z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Adamów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3...

8 stycznia 2022

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok 2020.

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Adamów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2020 oraz sprawozdanie z realizacji Wieloletniego programu współpracy Gminy Adamów z organizacjami pozarządowymi...

14 kwietnia 2021

Program współpracy na 2021 rok

Uchwała NR XXV/187/20 Rady Gminy Adamów z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Adamów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3...

16 grudnia 2020

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok 2019

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Adamów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2019 oraz sprawozdanie częściowe z realizacji Wieloletniego programu współpracy Gminy Adamów z organizacjami pozarządowymi...

27 marca 2020

Program współpracy na 2020 rok

Uchwała NR XV/108/19 Rady Gminy Adamów z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Adamów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia...

27 marca 2020

Urząd Gminy Adamów

Adres ul. gen. Franciszka Kleeberga 5 21-412 Adamów
Telefon 25 755 31 40 25 755 31 13 25 755 31 67
E-mail adamow@adamow.pl
Fax 25 755 31 67
Wpłaty Numer konta
83 9202 0003 0000 0215 2000 0010

Numer konta odpady komunalne
89 9202 0003 0000 0215 2000 0290

Poprawny CSS!

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki