Gospodarowanie Odpadami

16 czerwca 2018

STAWKI OP艁AT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 聽OBOWI膭ZUJ膭CE OD 1 STYCZNIA 2022 R.:

 • 15,00 z艂 miesi臋cznie od mieszka艅ca zamieszkuj膮cego dan膮 nieruchomo艣膰, je偶eli odpady komunalne s膮 zbierane i odbierane w spos贸b selektywny (segregowane),
 • 35,00 z艂 miesi臋cznie od mieszka艅ca zamieszkuj膮cego dan膮 nieruchomo艣膰, je偶eli odpady komunalne nie s膮 zbierane i odbierane w spos贸b selektywny (niesegregowane)

Op艂at臋 nale偶y ui艣ci膰 odpowiednio:

– za I kwarta艂 do 31 marca

– za II kwarta艂 do 30 czerwca

– za III kwarta艂 do 30 wrze艣nia

– za IV kwarta艂 do 31 grudnia

w kasie Urz臋du Gminy, u so艂tysa lub na konto:聽89 9202 0003 0000 0215 2000 0290聽 w BS Adam贸w

 

 

STAWKI OP艁AT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 聽OBOWI膭ZUJ膭CE OD 1聽LUTEGO 2020聽R.:

 • 13,00 z艂 od osoby za odpady segregowane,
 • 30,00 z艂 od osoby za odpady niesegregowane

KONTO do wp艂at:聽89 9202 0003 0000 0215 2000 0290 聽BS Adam贸w

 • w tytule przelewu prosimy wpisa膰 nazw臋 op艂aty z podaniem miesi膮ca, za kt贸ry dokonywana jest op艂ata, imi臋 聽i nazwisko osoby kt贸ra z艂o偶y艂a deklaracj臋 o聽wysoko艣ci op艂at za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz adres nieruchomo艣ci, kt贸rej op艂ata dotyczy.

 

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI W GMINIE ADAM脫W

Zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi wprowadzone nowelizacj膮 ustawy o utrzymaniu porz膮dku i czysto艣ci w gminach maj膮 sprawi膰, 偶e nikomu nie b臋dzie op艂aca艂o si臋 wyrzuca膰 艣mieci na dzikie wysypiska, bo wszyscy mieszka艅cy b臋d膮 obj臋ci systemem zbierania odpad贸w. Celem zmian jest r贸wnie偶 zwi臋kszenie poziomu recyklingu i odzysku odpad贸w zebranych selektywnie, a tak偶e zmniejszenie masy odpad贸w ulegaj膮cych biodegradacji kierowanych do sk艂adowania.

PODMIOT ODBIERAJ膭CY ODPADY KOMUNALNE:

Odpady komunalne od w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci z terenu gminy Adam贸w w okresie od 4.01.2016 r. do 31.12.2017 r. odbiera Zak艂ad Gospodarki Komunalnej w Adamowie Sp. z o.o. 聽ul. Cmentarna 93, 21-412 Adam贸w
tel. 25聽755 31 55
e-mail:聽zgkwadamowie@post.pl

MIEJSCE ZAGOSPODAROWANIA ODPAD脫W KOMUNALNYCH w zakresie zmieszanych odpad贸w komunalnych, odpad贸w zielonych oraz pozosta艂o艣ci z sortowania odpad贸w komunalnych przeznaczonych do sk艂adowania:

ZAK艁AD ZAGOSPODAROWANIA ODPAD脫W KOMUNALNYCH W ADAMKACH k. RADZYNIA PODLASKIEGO Sp. z o.o.
ul. Lubelska 5, 21-300 Radzy艅 Podlaski
tel./fax. (83) 343-16-32
e-mail:聽biuro@zzok-adamki.pl
Zak艂ad Zagospodarowania Odpad贸w Komunalnych w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego Sp. z o.o. – instalacja
Bia艂a 185b, 21-300 Radzy艅 Podlaski
Tel./fax. (83) 311-70-60
e-mail:聽sortownia@zzok-adamki.pl

OSI膭GNI臉TE POZIOMY RECYKLINGU w 2016 r.:

INFORMACJA O OSI膭GNI臉TYCH POZIOMACH RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO U呕YCIA I ODZYSKU INNYMI METODAMI ORAZ OGRANICZENIA MASY ODPAD脫W KOMUNALNYCH ULEGAJ膭CYCH BIODEGRADACJI PRZEKAZYWANYCH DO SK艁ADOWANIA
a) Informacja o masie odpad贸w papieru, metali, tworzyw sztucznych i szk艂a przygotowanych do ponownego u偶ycia i poddanych recyklingowi z odpad贸w odebranych i zebranych z terenu gminy/zwi膮zku mi臋dzygminnego w danym okresie sprawozdawczym
Kod odpad贸w przygotowanych do ponownego u偶ycia i poddanych recyklingowi Rodzaj odpad贸w przygotowanych do ponownego u偶ycia i poddanych recyklingowi Masa odpad贸w przygotowanych do ponownego u偶ycia i poddanych recyklingowi [Mg]
150107 opakowania ze szk艂a 38,86
150102 opakowania z tworzyw sztucznych 10,98
150106 zmieszane odpady opakowaniowe 52,14
150101 opakowania z papieru i tektury 20,73
b) Informacja o masie odpad贸w papieru, metali, tworzyw sztucznych i szk艂a przygotowanych do ponownego u偶ycia i poddanych recyklingowi z odpad贸w zmagazynowanych w poprzednich okresach sprawozdawczych
Kod odpad贸w magazynowanych w poprzednich okresach sprawozdawczych i w bie偶膮cym okresie sprawozdawczym, przygotowanych do ponownego u偶ycia i poddanych recyklingowi Rodzaj odpad贸w magazynowanych w poprzednich okresach sprawozdawczych i w bie偶膮cym okresie sprawozdawczym, przygotowanych do ponownego u偶ycia i poddanych recyklingowi Masa odpad贸w magazynowanych w poprzednich okresach sprawozdawczych i w bie偶膮cym okresie sprawozdawczym, przygotowanych do ponownego u偶ycia i poddanych recyklingowi [Mg] Rok sprawozdawczy, w kt贸rym odpady zosta艂y wykazane jako odebrane lub zebrane
c) Informacja o osi膮gni臋tym poziomie recyklingu i przygotowania do ponownego u偶ycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szk艂a
艁膮czna masa odpad贸w papieru, metali, tworzyw sztucznych i szk艂a przygotowanych do ponownego u偶ycia i poddanych recyklingowi [Mg] 122,71
艁膮czna masa odebranych i zebranych odpad贸w komunalnych od w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci [Mg] 483,91
Udzia艂 morfologiczny papieru, metali, tworzyw sztucznych i szk艂a w sk艂adzie morfologicznym odpad贸w komunalnych [%] 27,7
Osi膮gni臋ty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego u偶ycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szk艂a [%] 42,34
d) Informacja o masie odpad贸w budowlanych i rozbi贸rkowych b臋d膮cych odpadami komunalnymi przygotowanych do ponownego u偶ycia, poddanych recyklingowi i innym procesom odzysku z odpad贸w odebranych i zebranych z terenu gminy/zwi膮zku mi臋dzygminnego w danym okresie sprawozdawczym
Kod odpad贸w przygotowanych do ponownego u偶ycia, poddanych recyklingowi i innym procesom odzysku Rodzaj odpad贸w przygotowanych do ponownego u偶ycia, poddanych recyklingowi i innym procesom odzysku Masa odpad贸w przygotowanych do ponownego u偶ycia, poddanych recyklingowi i innym procesom odzysku [Mg]
e) Informacja o masie odpad贸w budowlanych i rozbi贸rkowych b臋d膮cych odpadami komunalnymi, przygotowanych do ponownego u偶ycia, poddanych recyklingowi i innym procesom odzysku z odpad贸w zmagazynowanych w poprzednich okresach sprawozdawczych
Kod odpad贸w magazynowanych w poprzednich okresach sprawozdawczych i w bie偶膮cym okresie sprawozdawczym, przygotowanych do ponownego u偶ycia, poddanych recyklingowi i innym procesom odzysku Rodzaj odpad贸w magazynowanych w poprzednich okresach sprawozdawczych i w bie偶膮cym okresie sprawozdawczym, przygotowanych do ponownego u偶ycia, poddanych recyklingowi i innym procesom odzysku Masa odpad贸w magazynowanych w poprzednich okresach sprawozdawczych i w bie偶膮cym okresie sprawozdawczym, przygotowanych do ponownego u偶ycia, poddanych recyklingowi i innym procesom odzysku [Mg] Rok sprawozdawczy, w kt贸rym odpady zosta艂y wykazane jako odebrane lub zebrane
f) Informacja o osi膮gni臋tym poziomie recyklingu, przygotowania do ponownego u偶ycia i odzysku innymi metodami innych ni偶 niebezpieczne odpad贸w budowlanych i rozbi贸rkowych
艁膮czna masa innych ni偶 niebezpieczne odpad贸w budowlanych i rozbi贸rkowych przygotowanych do ponownego u偶ycia, poddanych recyklingowi i innym procesom odzysku [Mg]
艁膮czna masa innych ni偶 niebezpieczne odpad贸w budowlanych i rozbi贸rkowych odebranych i zebranych w danym okresie sprawozdawczym [Mg]
Osi膮gni臋ty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego u偶ycia i odzysku innymi metodami innych ni偶 niebezpieczne odpad贸w budowlanych i rozbi贸rkowych [%]
g) Informacja o osi膮gni臋tym poziomie ograniczenia masy odpad贸w komunalnych ulegaj膮cych biodegradacji przekazywanych do sk艂adowania
Masa odpad贸w komunalnych ulegaj膮cych biodegradacji wytworzona w 1995 r. – OUB1995聽[Mg] 289,332
Masa odpad贸w ulegaj膮cych biodegradacji odebranych i zebranych ze strumienia odpad贸w komunalnych z obszaru gminy/zwi膮zku mi臋dzygminnego w roku rozliczeniowym, przekazanych do sk艂adowania – MOUBR聽[Mg] 54,595
Osi膮gni臋ty poziom ograniczenia masy odpad贸w komunalnych ulegaj膮cych biodegradacji przekazywanych do sk艂adowania [%] 18,87

 

GMINNY PUNKT SELEKTYWNEJ ZBI脫RKI ODPAD脫W KOMUNALNYCH:

Podmiot prowadz膮cy punkt:

Zak艂ad Gospodarki Komunalnej w Adamowie Sp. z o.o.
sied藕. ul. Cmentarna 93, 21-412 Adam贸w
tel. 25聽755 31 55
e-mail:聽zgkwadamowie@post.pl

Adres punktu:

Gminny Punkt Selektywnej Zbi贸rki Odpad贸w Komunalnych w Adamowie
ul. Witosa 66, 21-412 Adam贸w

Punkt prowadzi odbi贸r odpad贸w w ka偶d膮 艣rod臋 w godz. 12.00-17.00 i sobot臋 w godz. 10.00-15.00.

Punkt przyjmuje odpady w zakresie:

– przeterminowanych lek贸w,
– chemikali贸w
– zu偶ytych baterii i akumulator贸w,
– zu偶ytego sprz臋tu elektrycznego i elektronicznego,
– mebli i innych odpad贸w wielkogabarytowych,
– odpad贸w budowlanych i remontowych,
– zu偶ytych opon,
– odpad贸w zielonych.

ZU呕YTY SPRZ臉T ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY:

Odpady w zakresie zu偶ytego sprz臋tu elektrycznego i elektronicznego przyjmuje Gminny Punkt Selektywnej Zbi贸rki Odpad贸w Komunalnych w Adamowie, ul. Witosa 66, 21-412 Adam贸w.

Sprz臋t mo偶na zostawi膰 r贸wnie偶 w sklepie, w kt贸rym kupuje si臋 nowe urz膮dzenie.

Ka偶dy sklep ma obowi膮zek nieodp艂atnego przyj臋cia starego sprz臋tu je艣li kupimy w nim nowy sprz臋t tego samego typu i w tej samej ilo艣ci np. kupuj膮c nowy telewizor mo偶emy nieodp艂atnie odda膰 stary. Warunkiem jest dostarczenie sprz臋tu do sklepu na sw贸j koszt. Sprzedawca mo偶e pobra膰 op艂at臋 za transport i odebra膰 zu偶yty sprz臋t przywo偶膮c nowy do domu klienta. Kupuj膮c w sklepie internetowym, masz r贸wnie偶 mo偶liwo艣膰 oddania zu偶ytego sprz臋tu. Jednak koszt wysy艂ki jest zwykle po stronie Kupuj膮cego.

Sprzedawca detaliczny, sprzedawca hurtowy oraz prowadz膮cy punkt serwisowy mo偶e odm贸wi膰 przyj臋cia zu偶ytego sprz臋tu w przypadku, gdy stwarza on zagro偶enie dla zdrowia lub 偶ycia os贸b przyjmuj膮cych zu偶yty sprz臋t.

Sprzedawca detaliczny i hurtowy sprz臋tu przeznaczonego dla gospodarstw domowych oraz punkt serwisowy s膮 obowi膮zani do umieszczenia w punkcie sprzeda偶y sprz臋tu / punkcie serwisowym informacji o punktach zbierania zu偶ytego sprz臋tu.

ODPADY BIODEGRADOWALNE NALE呕Y GROMADZI膯 W PRZYDOMOWYM KOMPOSTOWNIKU LUB DOWIE殴膯 JE DO PSZOK (nie nale偶y wrzuca膰 odpad贸w biodegradowalnych do pojemnik贸w) np.:聽

– resztki 偶ywno艣ci, obierki z owoc贸w i warzyw
– skorupki jaj,
– fusy po kawie i herbacie,
– skoszon膮 traw臋, li艣cie, drobne ga艂臋zie i trociny.

ZG艁ASZANIE PRZYPADK脫W NIEW艁A艢CIWEGO 艢WIADCZENIA US艁UG:

W艂a艣ciciel nieruchomo艣ci mo偶e zg艂asza膰 przypadki niew艂a艣ciwego 艣wiadczenia us艂ug, przez przedsi臋biorc臋 odbieraj膮cego odpady komunalne od w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci lub przez prowadz膮cego Punkt Selektywnego Zbierania Odpad贸w Komunalnych w terminie 3 dni po zaistnieniu nieprawid艂owo艣ci bezpo艣rednio do Urz臋du Gminy Adam贸w, ul. Kleeberga 5, pok. nr 4 lub drog膮 elektroniczn膮 na adres:聽adamow@adamow.pl. Przyjmowane i rozpatrywane b臋d膮 jedynie uwagi i zastrze偶enia zg艂oszone na pi艣mie, ustnie do protoko艂u lub elektronicznie 鈥 zawieraj膮ce imie i nazwisko oraz adres osoby je wnosz膮cej.

WARUNKI SEGREGACJI ODPAD脫W:聽

WOREK 呕脫艁TY (PAPIER I TEKTURA ORAZ OPAKOWANIA WIELOMATERIA艁OWE, TWORZYWO SZTUCZNE I METAL)

wrzucamy:

 • puste聽 butelki plastikowe po napojach, mleku,
 • puste opakowania plastikowe po kosmetykach i 艣rodkach czysto艣ci,
 • plastikowe opakowania po 偶ywno艣ci ( np.: pojemniki po jogurtach, serkach, kefirach, margarynach),
 • tworzywa sztuczne ( np.: zabawki, klawiatura, myszka PC, konewka),
 • plastikowe koszyki po owocach,
 • opakowania wielomateria艂owe Tetra Pak (np.: kartony po sokach, przecierach warzywnych i owocowych,聽聽聽 mleku),
 • opakowania stalowe i aluminiowe ( np.: puszki, pude艂ka, folie, reklam贸wki, woreczki foliowe),
 • papier, gazety, ksi膮偶ki.

PAMI臉TAJ: zgnie膰 butelki przed wrzuceniem i nie zakr臋caj. Zakr臋tki zrobione s膮 z innego rodzaju tworzywa ni偶 butelki. W ten spos贸b u艂atwia si臋 prac臋 w sortowni ale te偶 oszcz臋dza聽 miejsce w pojemniku i podczas transportu. Mycie nie jest konieczne 鈥 dobrze, aby by艂y wzgl臋dnie czyste.

nie nale偶y wrzuca膰:

 • odpad贸w higienicznych,
 • butelek i opakowa艅 po olejach silnikowych i smarach,
 • puszek po farbach i lakierach,
 • styropianu,
 • pojemnik贸w po aerozolach,
 • opakowa艅 po 艣rodkach ochrony ro艣lin.

WOREK ZIELONY (SZK艁O OPAKOWANIOWE)
wrzucamy:

 • puste butelki szklane,
 • s艂oiki,
 • puste szklane opakowania po 偶ywno艣ci i kosmetykach.

nie nale偶y wrzuca膰:

 • szklanek, kieliszk贸w, naczy艅 偶aroodpornych, szk艂a kryszta艂owego, ceramiki,
 • szyb okiennych i samochodowych, luster, szk艂a budowlanego,
 • 偶ar贸wek, 艣wietl贸wek,
 • szklanych opakowa艅 chemicznych i farmaceutycznych.

Odpady ze szk艂a (worek zielony) od 01.02.2016 r. b臋d膮 odbierane w I poniedzia艂ki ka偶dego miesi膮ca z miejscowo艣ci: Adam贸w, Gu艂贸w, D臋bowica, Hordzie偶ka, Zak臋pie. W I pi膮tek聽 ka偶dego miesi膮ca z miejscowo艣ci; Wola Gu艂owska, Turzystwo, Lipiny, D膮br贸wka, 呕urawiec, Helen贸w Ferdynand贸w, Kalinowy D贸艂, Natalin, Budziska, W艂adys艂aw贸w, Sobiska, Konorzatka.

WOREK PRZEZROCZYSTY LUB CZARNY (POPIO艁Y PALENISKOWE)

Popio艂y odbierane s膮 przynajmniej raz w roku w wyznaczonych terminach zbi贸rki.

POZOSTA艁E ODPADY ZMIESZANE NALE呕Y GROMADZI膯 I ODDAWA膯 W POJEMNIKU聽

Ka偶dorazowo przy oddawaniu聽pe艂nego worka聽zostanie dostarczony nowy.

Odpady zmieszane oraz posegregowane odbierane s膮 jeden raz w miesi膮cu w zabudowie jednorodzinnej oraz co dwa tygodnie w zabudowie wielorodzinnej

OP艁ATY:

Od 1 lipca 2013 r. wszyscy w艂a艣ciciele nieruchomo艣ci ZAMIESZKA艁YCH I NIEZAMIESZKA艁YCH (na kt贸rych powstaj膮 odpady) ponosz膮 tzw. 鈥瀙odatek 艣mieciowy鈥.

Miesi臋czna op艂ata dla nieruchomo艣ci zamieszka艂ych uzale偶niona jest liczby os贸b zamieszkuj膮cych dan膮 nieruchomo艣膰 i wynosi:

 • 5,00 z艂 od osoby za odpady segregowane,
 • 15,00 z艂 od osoby za odpady niesegergowane.

Miesi臋czna op艂ata dla nieruchomo艣ci niezamieszka艂ych (sklepy, zak艂ady us艂ugowe, szko艂y, przedszkola)聽jest uzale偶niona od liczby i rodzaju pojemnik贸w z odpadami komunalnymi oraz ustalonej stawki i wynosi:

Pojemno艣膰 pojemnika Stawka 鈥 odpady segregowane聽聽聽聽聽 Stawka 鈥 odpady niesegregowane

 • 120 l 聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 30,00 z艂聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 50,00 z艂
 • 240 l聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 40,00 z艂聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 60,00 z艂
 • 760 l聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 65,00 z艂聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 83,00 z艂
 • 1100 l聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 86,00 z艂聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 120,00 z艂
 • KP5 o poj. 5 m聽3聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 聽 聽聽 225,00 z艂聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 375,00 z艂
 • KP7 o poj. 7 m3聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 聽 聽 315,00 z艂聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 420,00 z艂
 • KP10 o poj. 10 m3聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 450,00 z艂聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 600,00 z艂

OP艁AT臉 UISZCZA SI臉 ZA OKRESY KWARTALNE W TERMINACH:

 • za stycze艅, luty i marzec – do 31 marca,
 • za kwiecie艅, maj, czerwiec – do 30 czerwca,
 • za lipiec, sierpie艅 i wrzesie艅 – do 30 wrze艣nia,
 • za pa藕dziernik, listopad i grudzie艅 – do 31 grudnia

OP艁AT臉 MO呕NA WNOSI膯:聽

 • na konto: Bank Sp贸艂dzielczy w Adamowie nr rach.: 89 9202 0003 0000 0215 2000 0290
 • w kasie Urz臋du Gminy w Adamowie w godz. 8.15 鈥 15.45.
 • w tytule przelewu prosimy wpisa膰 nazw臋 op艂aty z podaniem miesi膮ca, za kt贸ry dokonywana jest op艂ata, imi臋 聽i nazwisko osoby kt贸ra z艂o偶y艂a deklaracj臋 o wysoko艣ci op艂at za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz adres nieruchomo艣ci, kt贸rej op艂ata dotyczy.

PRZYPADEK KIEDY MIESZKANIEC NIE B臉DZIE P艁ACI艁 ZA ODPADY:

W sprawach dotycz膮cych op艂at stosowane b臋d膮 przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.聽Nie zachowanie terminu uiszczenia op艂aty powoduje naliczenie odsetek (naliczanych tak jak dla zaleg艂o艣ci podatkowych) oraz聽wystawienie upomnienia wraz z kosztami egzekucyjnymi (kwota 11,60 z艂.). W przypadku dalszego braku wp艂aty nale偶no艣膰 zostanie poddana egzekucji komorniczej.聽

Wysoko艣膰 op艂aty jak膮 uiszcza w艂a艣ciciel okre艣lana jest w Deklaracji.

DEKLRACJE:

Zgodnie z ustaw膮 o utrzymaniu czysto艣ci i porz膮dku w gminach w艂a艣ciciel nieruchomo艣ci jest zobowi膮zany z艂o偶y膰 do w贸jta, deklaracj臋 o wysoko艣ci op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania (nie koniecznie musi by膰 zameldowana) na danej nieruchomo艣ci pierwszego mieszka艅ca lub powstania na nieruchomo艣ci niezamieszka艂ej odpad贸w komunalnych.

W przypadku zmiany danych b臋d膮cych podstaw膮 ustalenia wysoko艣ci nale偶nej op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub okre艣lonej w deklaracji ilo艣ci odpad贸w komunalnych powstaj膮cych na danej nieruchomo艣ci w艂a艣ciciel nieruchomo艣ci (u偶ytkownik) jest obowi膮zany z艂o偶y膰 now膮 deklaracj臋 do W贸jta Gminy Adam贸w w terminie 14 dni od dnia nast膮pienia zmiany.
Op艂at臋 za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysoko艣ci uiszcza si臋 za miesi膮c, w kt贸rym nast膮pi艂a zmiana.

KONSEKWENCJE ZA NIEZ艁O呕ENIE DEKLARACJI O WYSOKO艢CI OP艁ATY ZA ODBI脫R ODPAD脫W:

W przypadku nie z艂o偶enia deklaracji W贸jt Gminy okre艣li w drodze decyzji wysoko艣膰 op艂aty.

KONSEKWENCJE NIEDOPE艁NIENIA OBOWI膭ZK脫W CZYLI CO SI臉 STANIE JE呕ELI KTO艢 ZADEKLRAOWA艁, 呕E B臉DZIE SEGREGOWA艁 ODPADY, A ICH NIE SEGREGUJE:

W przypadku niedope艂nienia w/w obowi膮zk贸w zamieszczonych w deklaracji W贸jt w drodze decyzji podwy偶szy op艂at臋. Informacja o nierzetelnym segregowaniu lub jego braku b臋dzie przekazywana przez odbieraj膮cego odpady – Operatora bezpo艣rednio do Urz臋du Gminy Adam贸w.

Harmonogram odbioru odpad贸w z terenu Gminy Adam贸w (obowi膮zuje od 01.01.2021 r.)…PDF

Harmonogram odbioru odpad贸w z terenu Gminy Adam贸w z budynk贸w wielolokalowych …PDF