Honorowi Obywatele Gminy Adamów

10 lipca 2023

Jarosław Roman Gromadziński (ur. 20 stycznia 1971 r. w Górze) – generał broni Wojska Polskiego, dowódca Eurokorpusu (od czerwca 2023); dowódca 18 Dywizji Zmechanizowanej (2018-2022); dowódca 15 Brygady Zmechanizowanej (2016-2018).
Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu. 29 listopada 2016 otrzymał stopień generała brygady. W dniu 7 listopada 2018 został mianowany przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę na wniosek Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka na stopień generała dywizji. Akt mianowania odebrał 10 listopada 2018 r. 2 maja 2016 r. został wyznaczony na dowódcę 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej im. Zawiszy Czarnego, której Batalion Dowodzenia nosi imię Pułku 3 Strzelców Konnych, jednej z formacji wchodzącej w skład SGO „Polesie”. Fakt ten doprowadził do szczególnego związania się Generała z Gminą Adamów. Dzięki współpracy z podległą mu jednostką udało się zorganizować szereg wydarzeń, które promowały zarówno naszą gminę, jak i Muzeum Czynu Bojowego Kleeberczyków w Woli Gułowskiej. W 2016 r. w Woli Gułowskiej nadano sztandar wspomnianemu Batalionowi Dowodzenia, w 2017 r. zorganizowany został Piknik Wojsk NATO z udziałem Batalionowej Grupy Bojowej w skład której wchodzą wojska polskie, amerykańskie, brytyjskie, chorwackie i rumuńskie. Jednym z głównych inicjatorów tych wydarzeń był Pan Generał. W 2018 r. już jako dowódca 18 Dywizji Zmechanizowanej w Siedlcach również czynnie uczestniczył w uroczystościach rocznicowych w Kalinowym Dole, Turzystwie i Woli Gułowskiej. Chcąc podnieść rangę i upamiętnić bohaterów SGO „Polesie” i ich dowódcy generała Kleeberga, podjął starania o nadanie imienia 19 Brygadzie Zmechanizowanej z Lublina. Pan Generał Gromadziński wszędzie podkreślał rolę, jaką w ostatniej bitwie kampanii polskiej odegrały ziemie dzisiejszej gminy Adamów oraz rolę jaką spełnia ona we współczesnym kultywowaniu historii, tradycji i wartości patriotycznych wyznawanych przez bohaterów sprzed 80 lat. Jego inicjatywa sprawiła, że organizowane przez nas uroczystości kleeberczykowskie przybrały nie spotykaną dotąd skalę i atrakcyjność, a właśnie nasza gmina zgodnie z prawdą historyczną, zaczęła się kojarzyć z tamtą bitwą. Pan Generał jest w stałym kontakcie z władzami gminy i z Muzeum Czynu Bojowego Kleeberczyków, pomaga w realizacji licznych projektów w naszej gminie i mocno przyczynia się do propagowania jej pozytywnego wizerunku w kraju i zagranicą.

Uchwała Nr XI/88/19 Rady Gminy Adamów z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Adamów

 

Michał Maria Rohde (ur. 27 grudnia 1974 r. w Poznaniu) – generał brygady Wojska Polskiego, dowódca 19 Lubelskiej Brygady Zmechanizowanej, zastępca dowódcy – szef sztabu 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej.
Jest absolwentem Wydziału Wojsk Pancernych Wyższej Szkoły Oficerskiej im. St. Czarnieckiego w Poznaniu, gdzie równolegle ukończył studia magisterskie na Uniwersytecie Adama Mickiewicza. Jest absolwentem Akademii Obrony Narodowej w Warszawie oraz The United States Army Armor School w Fort Knox w USA. Tam też uzyskał tytuł Master of Science w National Defense University w Waszyngtonie.
Po ukończeniu szkoły oficerskiej pełnił służbę na stanowiskach dowódczych i sztabowych w 10. Brygadzie Kawalerii Pancernej w Świętoszowie, 17 Wielkopolskiej Brygadzie Zmechanizowanej oraz 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej w Żaganiu. Po przekazaniu dowodzenia 10 batalionem zmechanizowanym objął stanowisko szefa Dyżurnej Służby Operacyjnej, a następnie szefa Połączonego Centrum Operacyjnego Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Po ukończeniu zagranicznych Studiów Polityki Obronnej płk Michał Rohde objął dowodzenie 19 Lubelską Brygadą Zmechanizowana. Pełnił służbę w ramach misji poza granicami kraju KFOR, dwukrotnie w Iraku i dwukrotnie w Afganistanie. Wielokrotnie odznaczany i nagradzany, otrzymał m.in. Wojskowy Krzyż Zasługi z Mieczami oraz Gwiazdę Iraku i Afganistanu (dwukrotnie). 14 sierpnia 2020 r. Prezydent RP na wniosek szefa MON Mariusza Błaszczaka wręczył mu akt mianowania na stopień generał brygady.
Pan generał Michał Rohde od wczesnego dzieciństwa przybywał do Gminy Adamów, gdzie wspólnie z rodziną uczestniczył w uroczystościach upamiętniających ostatnią bitwę kampanii polskiej 1939 r. Jako prawnuk dowódcy Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Polesie” generała Franciszka Kleeberga był żywo zaangażowany w kultywowanie pamięci o bohaterach spod Kocka i Woli Gułowskiej. Jego aktywność na tym polu widoczna była podczas całej służby wojskowej. Miała ona swój konkretny wymiar w kontaktach z żyjącymi i stopniowo odchodzącymi kleeberczykami oraz ich rodzinami dla których zarówno Wola Gułowska, jak i gmina Adamów była miejscem bardzo ważnym. Szczególnego wymiaru relacje Pana generała z naszą gminą nabrały od 2019 r., kiedy to otrzymał on misję odtworzenia 19 Lubelskiej Brygady Zmechanizowanej. Szybko podjęto decyzję o nadaniu nowo formowanej jednostce imienia generała dywizji Franciszka Kleeberga i przyjęciu tradycji SGO „Polesie”. Gospodarzem uroczystości związanych z tym aktem 6 października była Wola Gułowska, a dzięki osobistemu zaangażowaniu dowódcy 19 LBZ przybrały one bardzo dużą skalę i atrakcyjność. Takie działania sprawiają, że zgodnie z prawdą historyczną nasza gmina coraz większej społeczności kojarzy się z bitwą. Niewątpliwie wpływa na to również fakt, nadania współczesnym kleeberczykom sztandaru, na którego awersie, zgodnie z zabiegami generała Rohde, widnieje wizerunek Matki Bożej- Patronki Żołnierzy Września z Woli Gułowskiej. Podkreślić należy szczególnie bliskie relacje jakie łączą Pana Generała z Muzeum Czynu Bojowego Kleeberczyków, którego rangę wielokrotnie podkreśla. Jego wizyty, często w otoczeniu gości, kadry oficerskiej i żołnierzy, podkreślają markę naszej placówki i rozpowszechniają jej pozytywny wizerunek. Warto podkreślić, że nie ustały one po przejęciu przez niego funkcji zastępcy dowódcy 12 Szczecińskiej Brygady Zmechanizowanej.
Osoba generała Michała Rohde jest niewątpliwie dla wielu wzorem, a dla młodych ludzi także inspiracją, która ukazuje wizerunek żołnierza i Polaka kierującego się swoim postępowaniu najwyższymi standardami, poczuciem obowiązku i honoru.

Uchwała Nr XLIII/315/22 Rady Gminy Adamów z dnia 16 września 2022 r. w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Adamów

 

Dariusz Andrzej Waligórski (ur. 21 lutego 1966 r.) rotmistrz kawalerii ochotniczej, a zarazem wiceprezes Federacji Kawalerii Ochotniczej RP.
Jest właścicielem Ośrodka Jeździeckiego w Toporzysku (gmina Jordanów, woj. małopolskie), gdzie specjalizuje się w hipoterapii oraz instruktarzu rekreacji ruchowej ze specjalnością jazda konna. Rotmistrz Waligórski to także wieloletni instruktor harcerski (1984 – 1996), harcmistrz (Związku Harcerstwa Polskiego, Związku Harcerstwa Polskiego-1918, Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej), założyciel drużyny harcerskiej w barwach Pułku 3 Strzelców Konnych, przekształconej później w szwadron Toporzysko, któremu dowodził w latach 2008 – 2014 i od roku 2016 do dnia dzisiejszego. Dariusz Waligórski jest jednym z inicjatorów powstania Federacji Kawalerii Ochotniczej RP, członkiem władz FKO (2006 – 2014), założycielem i pierwszym komendantem Centrum Wyszkolenia Kawalerii Ochotniczej (2011 – 2014). Był organizatorem i komendantem dużych imprez kawaleryjskich m. in:. Konnej Wyprawy „Wrześniowy Szlak” w 2009 r. i w 2019 r., Wielkiej Rewii Kawalerii na Krakowskich Błoniach w 2013 r. i cyklicznych Polowych Manewrów Kawalerii w Woli Gułowskiej zapoczątkowanych w 2014 r. Dariusz Waligórski jest członkiem Polskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego (z przerwą) od 1993 r. Inicjatorem odtworzenia Oddziału Małopolskiego PTHip, członkiem Zarządu Oddziału Małopolskiego PTHip. Ponadto jest założycielem Stowarzyszenia Klub Sportowy „BÓR” i wieloletnim jego v-ce Prezesem i Prezesem Zarządu, a także założycielem i prezesem Stowarzyszenia KAWALERIA, a także współzałożycielem Polskiego Towarzystwa Podkuwaczy (obecnie członek Zarządu). Za swoją działalność został uhonorowany wieloma odznaczeniami i odznakami honorowymi, min.: Złotym Krzyżem Zasługi, odznaką honorową Pułku 3 Strzelców Konnych i Honorową Srebrną Odznaką Polskiego Związku Jeździeckiego.
Związki rotmistrza Waligórskiego z Gminą Adamów swój początek mają w 2009 r., kiedy to swój finał w Woli Gułowskiej miała Konna Wyprawa „Wrześniowy Szlak”. Wtedy to po raz pierwszy odbył się capstrzyk kawaleryjski w Kalinowym Dole – miejscu śmierci ostatnich żołnierzy kampanii polskiej 1939 r. z Pułku 3 Strzelców Konnych, jednej z formacji SGO „Polesie”. Dziś prowadzone przez współczesnych kawalerzystów uroczystości w Kalinowym Dole, są integralną częścią obchodów rocznicowych bitwy pod Kockiem i Wolą Gułowską i odbywają się pod nowym odsłoniętym w 2019 r. pomnikiem, którego powstania rotmistrz był jednym z inicjatorów. Współpraca z panem Dariuszem Waligórskim i jego podkomendnymi kawalerzystami – ochotnikami zaowocowała wieloma wydarzeniami i eventami, które odbywały się bądź w gminie Adamów, lub z udziałem jej mieszkańców. Jak już zostało wspomniane Wola Gułowska wielokrotnie była gospodarzem Polowych Manewrów Kawalerii, które często miały spektakularny finał. W 2014 r. obchody rocznicowe uświęciła Rewia Kawalerii Ochotniczej, w 2015 r. atrakcją były wyścigi konne. W 2016 r. nawiązana przy wydatnym zaangażowaniu pana rotmistrza Waligórskiego współpraca z Wojskiem Polskim zaowocowała nadaniem repliki sztandaru Pułku 3 Strzelców Konnych Batalionowi Dowodzenia 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej, który na zawsze związał tę jednostkę z naszą gminą. Ważnym był również fakt, iż aktu przekazania dokonał ostatni żyjący żołnierz pułku – pułkownik Zbigniew Makowiecki, dla którego było to swoistym spełnieniem misji. Współpraca ze Szwadronem Toporzysko miała również swój piękny wydźwięk w krzewieniu postaw patriotycznych wśród młodych mieszkańców gminy. Jej najbardziej wymiernym znakiem było nadanie 8 października 2012 r. Gimnazjum w Woli Gułowskiej imienia Pułku 3 Strzelców Konnych im. hetmana polnego koronnego Stefana Czarnieckiego. Pan Dariusz Waligórski w swojej działalności czynnie zaangażował się w promocję Muzeum Czynu Bojowego Kleeberczyków w Woli Gułowskiej, budując jego renomę w całej Polsce. Jej wyrazem była chociażby zorganizowana w naszej placówce konferencja „Quo Vadis – kawalerio”, na którą przybyli kawalerzyści – ochotnicy z całego kraju. Niezwykle spektakularnym wydarzeniem było powstanie filmu o losach 3 PSK pt. ”Ostatni bój” w reżyserii Grzegorza Gajewskiego, którego pomysłodawcą był pan rotmistrz. Produkcja swoją premierę miała w 2019 r. w Sanktuarium Matki Bożej Patronki Żołnierzy Września, a aktualnie zobaczyć ją można na antenie TVP. Istotnym jest fakt, że film nie tylko pokazuje bogatą historię naszej gminy, ale w charakterze statystów występują w nim nasi mieszkańcy. Szczególna współpraca łączy pana rotmistrza z Towarzystwem Przyjaciół Woli Gułowskiej, która zaowocowała realizacją licznych projektów historyczno-edukacyjnych skierowanych do mieszkańców, oraz co bardzo ważne do dzieci i młodzieży, a mających na celu przekazywanie wartości patriotycznych przy użyciu atrakcyjnych form przekazu. Miała ona także swój wymierny wskaźnik w postaci środków finansowych niezbędnych do realizacji tego typu przedsięwzięć, które trafiły do naszej gminy. Pan Dariusz Waligórski zawsze z zaangażowaniem i własną inicjatywą podchodzi do wydarzeń organizowanych w gminie Adamów.

Uchwała Nr XLIII/316/22 Rady Gminy Adamów z dnia 16 września 2022 r. w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Adamów