boxes
Ważne Wiadomości
WAŻNE / 22 listopada 2019 Czytaj więcej

Linia Pomocy Pokrzywdzonym

Szanowni Państwo, Fundacja Iwo-Doradztwo Obywatelskie realizuje zadanie ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Wsparcia i rozwoju instytucjonalnego systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i...

WAŻNE / 23 października 2019 Czytaj więcej

Termomodernizacja budynków nr 1, 2, 3a i 3b oraz wykonanie OZE dla potrzeb podgrzewania c.w.u. na Osiedlu Tęcza w Adamowie

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 5 „Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.3 „Efektywność energetyczna sektora mieszkaniowego”.  Wartość projektu: 2 448 661,58...

WAŻNE / 5 lipca 2019 Czytaj więcej

KOLEKTORY SŁONECZNE, INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE – rozpoczynamy nabór wniosków!

Szanowni Państwo, w związku z zamiarem wzięcia udziału w projekcie w ramach działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE, RPO WL 2014-2020 Gmina Adamów ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie do instalacji OZE...

blank
WAŻNE / 27 czerwca 2019 Czytaj więcej

Rekomendacje działań Rządowego Centrum Bezpieczeństwa

W związku z wystąpieniami bardzo wysokiej temperatury powietrza w ostatnich dniach w Polsce, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało Rekomendacje dotyczące postępowania przy takich wysokich temperaturach. Rekomendacje działań związane z występowaniem bardzo...

WAŻNE / 27 czerwca 2019 Czytaj więcej

Zasady zachowania się podczas upałów

PIJ DUŻO WODY – podstawą dobrego samopoczucia podczas upałów jest odpowiednie nawodnienie organizmu. Zaleca się picie 2-3 litrów płynów – z czego głównie powinna to być woda wysoko zmineralizowana, dodatkowo...

WAŻNE / 27 czerwca 2019 Czytaj więcej

Zasady zachowania się podczas burz i nawałnic

Zasady zachowania się podczas burz i nawałnic. Słuchaj prognoz pogody i komunikatów lokalnych mediów jeśli jedziesz samochodem postaraj się zatrzymać i przeczekać, omijając miejsca pod drzewami lub konstrukcjami, które mogą...

Regionalny System Ostrzegania

Ogólne Przeszukiwanie lasów w związku z ASF W dniach 22 - 24 stycznia 2020 roku na terenie gmin Dorohusk i Dubienka na terenie pow. chełmskiego prowadzone będą poszukiwania padłych dzików. W związku z działaniami możliwe jest nagłe wybieganie zwierząt na drogi. Kierowcy poruszający się po drogach w wyznaczonym rejonie powinni zachować szczególną ostrożność w czasie jazdy. Meteorologiczne Brak powiadomień Hydrologiczne Brak powiadomień

Aktualności
blank

Nabór na członka komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert

OGŁOSZENIE Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 688, 1570, 2020) w myśl którego w skład komisji...

23 stycznia 2020
blank

Zarządzenie Nr 7/20 Wójta Gminy Adamów z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Zarządzenie Nr 7/20 Wójta Gminy Adamów z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej  ...

22 stycznia 2020

Informacja o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wójt Gminy Adamów informuje, że Uchwałą Rady Gminy Adamów Nr XVIII/126/20  z dnia 15 stycznia 2020 r.  uległa zmianie stawka opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W związku z powyższym od dnia...

16 stycznia 2020
blank

Wójt Gminy Adamów informuje o ogłoszeniu pierwszego ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości

Wójt Gminy Adamów informuje o ogłoszeniu pierwszego ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Adamów położonej w miejscowości Konorzatka, obręb 0008,Konorzatka, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr...

13 stycznia 2020
blank

Informacja Starosty Łukowskiego

Informacja o wyłożeniu operatu opisowo-kartograficznego …PDF...

10 stycznia 2020

logoUrząd Gminy Adamów

Adres ul. gen. Franciszka Kleeberga 5 21-412 Adamów
Telefon 25 755 31 67 25 755 31 13 25 755 31 40
Fax 25 755 31 67

Poprawny CSS!

E-mail adamow@adamow.pl
Wpłaty
Numer konta:
83 9202 0003 0000 0215 2000 0010

Formularz kontaktowy

captcha