Ważne Wiadomości

Regionalny System Ostrzegania

Ogólne Brak powiadomień Meteorologiczne Brak powiadomień Hydrologiczne Brak powiadomień
Aktualności

Szkolenie dla przedstawicieli KGW

Informujemy, że Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Biuro Powiatowe w Łukowie zapraszają przedstawicieli KGW i organizacji pozarządowych działających na terenie wsi obszaru...

10 grudnia 2018

Ogłoszenie o konkursie na prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku

W związku z podjętą przez Zarząd Powiatu Łukowskiego uchwałą o ogłoszeniu konkursu na prowadzenie w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. domu pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku, oraz wynikającą...

10 grudnia 2018

Zawiadomienie III zwyczajna sesja Rady Gminy Adamów

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) zwołuję na dzień 14...

10 grudnia 2018

Podatki w 2019 roku na takim samym poziomie

Na wczorajszej sesji adamowscy radni decydowali m.in. o wysokości stawek podatków lokalnych na rok 2019. Na sesji jednomyślnie przegłosowali uchwałę o obniżeniu średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku...

30 listopada 2018

II zwyczajna sesja Rady Gminy Adamów

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm./ zwołuję na dzień...

23 listopada 2018

Nowi radni i nowy wójt zaprzysiężeni

Pierwsza sesja nowej kadencji już za nami. Dziś tj. 22 listopada ślubowanie złożyli radni, a także nowy wójt Karol Ponikowski. Rada wybrała również trzyosobowe prezydium. Po raz pierwszy obrady z...

22 listopada 2018

Urząd Gminy Adamów

Adres ul. gen. Franciszka Kleeberga 5 21-412 Adamów
Telefon 25 755 31 67 25 755 31 13 25 755 31 40
Fax 25 755 31 67
E-mail adamow@adamow.pl
Wpłaty
Numer konta:
83 9202 0003 0000 0215 2000 0010

Formularz kontaktowy