Wójt Gminy Adamów Karol Ponikowski

16 czerwca 2018

Karol Ponikowski ukończył wyższe studia z historii na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie. Dodatkowo ukończył także studia podyplomowe z zakresu wiedzy o społeczeństwie, zarządzania w oświacie oraz rachunkowości budżetowej. Aktywnie działa w samorządzie terytorialnym od 2007 r., kiedy to został radnym gminy Adamów, w latach 2010- 2014 był wiceprzewodniczącym tej rady. W V kadencji (lata 2014- 2018) był radnym rady powiatu łukowskiego, gdzie pełnił funkcję przewodniczącego komisji rewizyjnej. W wyborach 2018 r. został wybrany wójtem gminy Adamów. Jako samorządowiec był inicjatorem, realizatorem oraz pomysłodawcą licznych przedsięwzięć. Na pierwszy rzut oka wysuwa się budowa w latach 2019- 2020 „Placu Niedźwiedziego” w Adamowie- przestrzeni w centrum miejscowości przeznaczonego dla rozrywki, kultury oraz aktywnego spędzania czasu m.in. z amfiteatrem oraz skateparkiem. W tym samym okresie powstał Samorządowy Żłobek w Adamowie wyróżniający się atrakcyjną, futurystyczną i funkcjonalną bryłą architektoniczną. W Zespole Szkół im. gen. Franciszka Kleeberga w Woli Gułowskiej wyremontowano i podniesiono do wysokich standardów tamtejsze przedszkole, zbudowano również nowe boisko. Wśród szeregu inwestycji znajdują się również liczne inwestycje drogowe w tym przebudowa i podniesienie do standardów miejskich reprezentacyjnej części Adamowa, którą stanowi ulica Kleeberga. W trakcie realizacji są także liczne zadania z zakresu gospodarki wodnej i wodno- kanalizacyjnej oraz odnawialnych źródeł energii, które zarówno podnoszą jakość życia mieszkańców jak i cechują się dbałością o środowisko naturalne. W ostatnich miesiącach kierowana przez Karola Ponikowskiego- gmina Adamów rozpoczęła wielomilionowe inwestycje w Domu Kultury-Pomnik Czynu Bojowego Kleeberczyków w Woli Gułowskiej, tamtejszym rynku oraz szkole, a także kolejną ofensywę w infrastrukturę drogową. Obecnego Wójta Gminy Adamów cechuje szczególna dbałość o lokalną historię i tradycję. Jako spadkobierca ostatniej bitwy kampanii 1939 r., którą na terenie Woli Gułowskiej i okolicznych miejscowości stoczyła Samodzielna Grupa Operacyjna „Polesie” generała Franciszka Kleeberga podejmuje szereg działań mających na celu kultywowanie i promowanie lokalnej historii.  Nawiązał współpracę z wojskiem polskim oraz pułkami zrzeszonymi w Federacji Kawalerii Ochotniczej RP, która zaowocowała w organizacji wielu eventów i uroczystości o charakterze patriotycznym. Od 2014 r. organizuje i współorganizuje szereg przedsięwzięć we współpracy z 18 Dywizją Zmechanizowaną im. generała broni Tadeusza Buka w Siedlcach, 19 Lubelską Brygadą Zmechanizowaną im. gen. dywizji Franciszka Kleeberga oraz Batalionem Dowodzenia 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej im. Zawiszy Czarnego przy wsparciu Federacji Kawalerii Ochotniczej RP, oraz wologułowskiego zakonu oo. Karmelitów kustoszy Sanktuarium Matki Bożej Patronki Żołnierzy Września. Wśród licznych wydarzeń wyróżniają się organizowane w Woli Gułowskiej: rewie kawalerii ochotniczej, piknik wojsk NATO, czy nadanie w 2019 r. 19 Lubelskiej Brygadzie Zmechanizowanej imienia generała Kleeberga. Wizytówką gminy jest licznie odwiedzane przez turystów multimedialne Muzeum Czynu Bojowego Kleeberczyków w Woli Gułowskiej. Działalność Karola Ponikowskiego nie pozostaje niedostrzeżona. W 2022 roku z rąk Prezydenta RP Andrzeja Dudy otrzymał Złoty Krzyż Zasługi. Ponadto w przeszłości został nagrodzony m.in. Odznaką Pamiątkową 19 Lubelskiej Brygady Zmechanizowanej, Srebrną Odznaką Federacji Kawalerii Ochotniczej RP, medalem 100- lecia Bitwy Warszawskiej „Cudu nad Wisłą”, który przyznał mu Zarząd Krajowy Związku Piłsudczyków RP, nagrodą dowódcy 18 Dywizji Zmechanizowanej im. generała broni Tadeusza Buka „PIECHUR 2022”, czy srebrną odznaką Lubelskiego Związku Piłki Nożnej, a kierowany przez niego samorząd otrzymał od środowiska kawaleryjskiego prestiżową nagrodę Wieniawy- Długoszowskiego.