Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego

18 czerwca 2018

SKŁAD RADY IV KADENCJI 2023 – 2026:

 1. Przedstawiciele organizacji pozarządowych:
  1. Celina Latoch – wiceprzewodnicząca
  2. Jolanta Marczak
  3. Paweł Młodzikowski – przewodniczący
  4. Aldona Wrzosek
 2. Przedstawiciele Rady Gminy Adamów:
  1. Jarosław Jan Biaduń
  2. Dawid Kasprzak
 3. Przedstawiciele Wójta Gminy Adamów:
  1. Agnieszka Smolarz-Świerk,
  2. Tadeusz Osiński – sekretarz

SKŁAD RADY III KADENCJI 2020 – 2023:

 1. Przedstawiciele organizacji pozarządowych:
  1. Bożena Burdach
  2. Alina Górczyńska – przewodnicząca
  3. Jolanta Ręcławowicz – wiceprzewodnicząca
  4. Teresa Świder
 2. Przedstawiciele Rady Gminy Adamów:
  1. Anna Monika Bartosiewicz – do 24 października 2022 r.
  2. Jarosław Jan Biaduń
  3. Dawid Kasprzak – od 24 października 2022 r.
 3. Przedstawiciele Wójta Gminy Adamów:
  1. Agnieszka Smolarz-Świerk,
  2. Tadeusz Osiński – sekretarz

SKŁAD RADY II KADENCJI 2017 – 2020:

 1. Przedstawiciele organizacji pozarządowych:
  1. Alina Górczyńska
  2. Elżbieta Gontarz        – Przewodnicząca
  3. Teresa Świder            – Wiceprzewodnicząca
  4. Bożena Burdach
 2. Przedstawiciele Rady Gminy Adamów:
  1. Grzegorz Marek Golian
  2.  Zdzisław Józef Madej – do 6 marca 2019 r.
  3. Jarosław Biaduń          – od 6 marca 2019 r.
 3. Przedstawiciele Wójta Gminy Adamów:
  1. Justyna Mateńka
  2. Tadeusz Osiński         – Sekretarz

Protokół Nr 1/2017

z posiedzenia inauguracyjnego

Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Adamowie

W dniu 18 października 2017 roku, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Adamowie o godz. 14:00 odbyło się posiedzenie inauguracyjne Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Adamowie II kadencji 2017 – 2020 zwołane przez Wójta Gminy Adamów Sławomira Skwarka. W spotkaniu udział wzięli następujący Członkowie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Adamowie:

 1. Przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:
  1. Alina Górczyńska      – Stowarzyszenie „Modry Len”,
  2. Elżbieta Gontarz        – Stowarzyszenie Oświatowe „Kaganek”,
  3. Teresa Świder            – Towarzystwo Przyjaciół Adamowa i Okolicy,
 2. Przedstawiciele Rady Gminy Adamów:
  1. Zdzisław Józef Madej,
 3. Przedstawiciele Wójta Gminy Adamów:
  1. Tadeusz Osiński         – Pełnomocnik Gminy Adamów ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

W spotkaniu nie wzięli udziału: Bożena Burdach z Klubu Biegacza V-Max Adamów, Grzegorz Marek Golian przedstawiciel Rady Gminy Adamów oraz Justyna Mateńka przedstawiciel Wójta Gminy Adamów.

Spotkanie inaugurujące  odbyło się wg zaplanowanego programu:

 1. Otwarcie posiedzenia
 2. Wręczenie aktów powołania
 3. Uchwalenie porządku posiedzenia
 4. Wybór Przewodniczącego Rady
 5. Przekazanie prowadzenia posiedzenia Przewodniczącemu
 6. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady
 7. Wybór Sekretarza Rady
 8. Sprawy różne
 9. Zamknięcie posiedzenia

Otwierając spotkanie Tadeusz Osiński, Pełnomocnik Gminy Adamów ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, powitał przybyłych oraz odczytał zarządzenie o powołaniu GRDPP, następnie głos zabrał Wójt Gminy Adamów Sławomir Skwarek, który wręczył obecnym członkom Rady Akt Powołania.

W związku z pkt. 4 programu posiedzenia przystąpiono do wyboru struktur Rady.

W toku dyskusji zgłoszono kandydaturę Elżbiety Gontarz jako kandydata na stanowisko przewodniczącego, która zgodziła się na kandydowanie. W wyniku głosowania jawnego, jednomyślnie wybrana została na funkcję przewodniczącego.

Teresa Świder zgłoszona została jako kandydat na stanowisko wiceprzewodniczącego, a Tadeusz Osiński jako kandydat na stanowisko sekretarza. W/w osoby zgłoszoną propozycję zaakceptowały, a obecni w głosowaniu jawnym jednogłośnie wybrali te osoby na funkcje. W wyniku przeprowadzonych głosowań Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego ukonstytuowała się następująco:

– Elżbieta Gontarz                 – Przewodnicząca

– Teresa Świder                      – Wiceprzewodnicząca

– Tadeusz Osiński                  – Sekretarz

Członkowie Rady udostępnili swoje adresy e-mail oraz telefony celem sprawnego przepływu informacji w obrębie Rady. Materiały poświęcone pracy Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Adamowie publikowane będą w oficjalnym serwisie Gminy Adamów – www.adamow.pl.

W sprawach różnych wójt omówił bieżącą sytuację dotyczącą współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi oraz plany dotyczące powołania Uniwersytetu Ludowego.

Na tym posiedzenie zostało zakończone.

Sekretarz:                                                       Przewodnicząca:

Tadeusz Osiński                                            Elżbieta Gontarz

SKŁAD  RADY I KADENCJI

1. Przedstawiciele organizacji pozarządowych:
a.Elżbieta Gontarz – Przewodnicząca Rady
b.Paweł Młodzikowski
c.Jadwiga Osińska
d.Teresa Świder
2. Przedstawiciele Rady Gminy Adamów:
a.Krystyna Bujak,
b.Anna Bartosiewicz – Wiceprzewodnicząca Rady
3. Przedstawiciele Wójta Gminy Adamów:
a.Tadeusz Osiński – Sekretarz Rady
b.Justyna Mateńka.

Protokół z I posiedzenia Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Adamowie

W dniu 9 września 2015 roku, w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Adamowie o godz. 9:00 odbyło się posiedzenie inauguracyjne Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Adamowie zwołane przez Wójta Gminy Adamów Sławomira Skwarka. W spotkaniu udział wzięli następujący Członkowie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Adamowie:
1. Przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:
a. Elżbieta Gontarz – Stowarzyszenie Oświatowe „Kaganek”,
b. Paweł Młodzikowski – Klub Biegacza V-Max,
2. Przedstawiciele Rady Gminy Adamów:
a. Krystyna Bujak,
b. Anna Monika Bartosiewicz.
3. Przedstawiciele Wójta Gminy Adamów:
a. Tadeusz Osiński – Pełnomocnik Gminy Adamów ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi,
b. Justyna Mateńka.
Nieobecni członkowie: Jadwiga Osińska – Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków Zespołu Szkół im. gen. F. Kamińskiego oraz Teresa Świder – Towarzystwo Przyjaciół Adamowa i Okolicy wcześniej usprawiedliwili swoją nieobecność.

Spotkanie inaugurujące  odbyło się wg zaplanowanego programu:
1. Powitanie, prawne podstawy funkcjonowania GRDPP,
2. Wręczenie aktów powołania,
3. Wybory Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady,
4. Uzgodnienie sposobu przepływu informacji w obrębie Członków Rady.

Otwierając spotkanie Wójt powitał przybyłych i przedstawił historię powołania oraz podstawy prawne funkcjonowania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Adamowie.  Następnie wręczył obecnym członkom Rady akt powołania.
W związku z pkt. 3 programu posiedzenia przystąpiono do wyboru struktur Rady.
W toku dyskusji zgłoszono następujące kandydatury:
– Pani Elżbieta Gontarz jako kandydata na stanowisko Przewodniczącego,
– Pani Anna Bartosiewicz jako kandydata na stanowisko Wiceprzewodniczącego,
– Pan Tadeusz Osiński jako kandydata na stanowisko Sekretarza.
W/w osoby zgłoszoną propozycję zaakceptowały.
W związku z przyjęciem poszczególnych kandydatur członkowie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego przystąpili do wyborów organów. W wyniku głosowania jawnego, jednomyślnie przyjęte zostały kandydatury na poszczególne stanowiska w Gminnej Radzie Działalności Pożytku Publicznego i tym samym wyłoniono organy Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w osobach:
– Elżbieta Gontarz – Przewodnicząca,
– Anna Bartosiewicz – Wiceprzewodnicząca,
– Tadeusz Osiński – Sekretarz.
Członkowie Rady udostępnili swoje adresy e-mail oraz telefony celem sprawnego przepływu informacji w obrębie Rady. Materiały poświęcone pracy Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Adamowie publikowane będą w oficjalnym serwisie Gminy Adamów – www.adamow.pl.
Na tym posiedzenie zostało zakończone.

Sekretarz:                       Przewodnicząca:
Tadeusz Osiński                 Elżbieta Gontarz