Ochrona zdrowia i Pomoc spo艂eczna

16 czerwca 2018

Strategia integracji spo艂ecznej i rozwi膮zywania problem贸w spo艂ecznych w Gminie Adam贸w
na lata 2017-2023 (z perspektyw膮 do 2030)

Strategia integracji spo艂ecznej i rozwi膮zywania problem贸w spo艂ecznych w Gminie Adam贸w
na lata 2017-2023 …PDF

 

KIS
KLUB INTEGRACJI SPO艁ECZNEJ聽funkcjonuj膮cy w ramach聽 Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Adamowie rozpocz膮艂 swoj膮 dzia艂alno艣膰 w grudniu 2013 roku.聽 I edycja Klubu trwa艂a od 01.12.2013r. do聽 31.08.2014r.聽 Realizowana by艂a w ramach聽 projektu ,,Kompleksowe formy reintegracji spo艂eczno-zawodowej w 艣rodowisku lokalnym鈥. Program wsp贸艂finansowany by艂 ze 艣rodk贸w Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego. II edycja trwa od聽 dnia 01.09.2014r. Zaj臋cia w Klubie odbywaj膮 si臋 w siedzibie Urz臋du Gminy w Adamowie przy ulicy Kleeberga 5. Zadaniem Klubu jest przede wszystkim wspieranie os贸b bezrobotnych z terenu gminy Adam贸w,聽 korzystaj膮cych tak偶e聽 ze 艣wiadcze艅 pomocy spo艂ecznej. Formu艂a Klubu ma umo偶liwi膰 wzrost aktywno艣ci 偶yciowej, wyzwolenie si臋 z bierno艣ci i uzyskanie narz臋dzi do samodzielnego radzenia sobie z trudno艣ciami, na jakie napotykaj膮 osoby d艂ugotrwale bezrobotne.

G艂贸wnym celem KIS jest:
鈥 minimalizowanie skutk贸w bezrobocia,
鈥 promowanie aktywno艣ci i przedsi臋biorczo艣ci spo艂ecznej,
鈥 przygotowanie do podj臋cia zatrudnienia
鈥 przeciwdzia艂anie wykluczeniu spo艂ecznemu,
鈥 pomoc w wychodzeniu z izolacji i osamotnienia.

KLUB INTEGRACJI SPO艁ECZNEJ w Adamowie spe艂nia wiele funkcji:
鈥 przygotowuje i prowadzi warsztaty oraz grupy wsparcia,
鈥 oferuje poradnictwo z zakresu informacji zawodowej,
鈥 oferuje pomoc psychologiczn膮 indywidualn膮 i grupow膮,
鈥 oferuje nieodp艂atny dost臋p do Internetu w celu poszukiwania pracy dla Klient贸w Klubu,
鈥 oferuje pomoc w przygotowaniu profesjonalnych aplikacji zawodowych
oraz mo偶liwo艣膰 napisania ich na komputerze,
鈥 oferuje dost臋p do aktualnych ofert pracy oraz szkole艅 i kurs贸w podnosz膮cych lub uzupe艂niaj膮cych kwalifikacje zawodowe.
W ramach Klubu zaj臋cia prowadzone s膮 w formie indywidualnej i grupowej. Dla os贸b zakwalifikowanych do grup warsztatowych prowadzone s膮 zaj臋cia aktywizuj膮ce i psychoedukacyjne.
Na potrzeby dzia艂a艅 w zakresie reintegracji spo艂eczno-zawodowej zatrudniono: psychologa, doradc臋 zawodowego, Lidera Klubu, terapeut臋. Doradca zawodowy,聽 psycholog prowadzi zaj臋cia w KIS w ramach umowy鈥搝lecenie, kt贸ra sfinansowana zosta艂a ze 艣rodk贸w w艂asnych gminy. Terapeuta, prowadzi zaj臋cia w ramach umowy zlecenia pracy wolontariackiej. Rekrutacj膮 uczestnik贸w do I oraz II edycji KIS zajmowali si臋 pracownicy socjalni. Warsztaty grupowe Klubu Integracji Spo艂ecznej odbywaj膮 si臋 dwa-trzy razy w tygodniu. W zale偶no艣ci od potrzeb uczestnicy s膮 kierowani do poszczeg贸lnych specjalist贸w. Indywidualne zaj臋cia z doradc膮 zawodowym maj膮 wymiar 3 godzin na uczestnika Klubu i realizowane s膮 przez ca艂y okres trwania edycji.
Zakres tematyczny zaj臋膰 obejmuje:
1. Integracj臋 grupy
2. Zaj臋cia reintegracyjne realizowane poprzez :
a) reintegracj臋 spo艂eczn膮 tj. prac臋 nad identyfikacj膮 w艂asnych zasob贸w i umiej臋tno艣ci, prac臋 nad budowaniem pozytywnej samooceny, radzenie sobie ze stresem, trening zachowa艅 asertywnych, warsztat z zakresu poprawnej komunikacji interpersonalnej oraz autoprezentacji,
b) reintegracj臋 zawodow膮 – kszta艂towanie postawy pro-aktywnej tj.
warsztaty z zakresu umiej臋tno艣ci aktywnego poszukiwania pracy oraz wiedzy o rynku pracy, tworzenia dokumentacji aplikacyjnej, symulacja rozm贸w kwalifikacyjnych z pracodawc膮
3. Poradnictwo zawodowe – tworzenie wraz z doradc膮 zawodowym Indywidualnych Plan贸w Dzia艂ania
4. Zaj臋cia teoretyczno-praktyczne z zakresu udzielania Pierwszej Pomocy
5. Porady dotycz膮cych piel臋gnacji i stylizacji fryzur w celu podniesienia i wzmocnienia wizerunku postaw uczestniczek klubu.
6. Zaj臋cia plastyczne polegaj膮ce na wykonywaniu ozd贸b bo偶onarodzeniowych.
16 grudnia br. w Klubie odby艂o si臋 spotkanie wigilijne w kt贸rym wzi臋li udzia艂: W贸jt Gminy Adam贸w 鈥 S艂awomir Skwarek, uczestnicy KIS oraz osoby prowadz膮ce zaj臋cia. Jak nakazuje tradycja, wszyscy wigilijni go艣cie odm贸wili modlitw臋, 艂amali si臋 op艂atkiem, sk艂adaj膮c sobie najlepsze 偶yczenia Bo偶onarodzeniowe. Po 偶yczeniach wszyscy go艣cie cz臋stowali si臋 wigilijnymi potrawami.