Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

1 października 2021

Remont drogi gminnej Nr 102737L w Sobisce

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, zapewnienie spójności dróg publicznych, podniesienie standardów technicznych sieci dróg gminnych, oraz zapewnienie dostępności transportowej jednostek administracyjnych. W ramach przedsięwzięcia zostanie wyremontowany odcinek drogi o dł. 1324 mb. Efektem robót będzie zwiększenie równości i szorstkości nawierzchni. Zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników drogi zostanie osiągnięte przez wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

Przebudowa drogi gminnej Nr 102781L w Adamowie

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, zapewnienie spójności dróg publicznych, podniesienie standardów technicznych sieci dróg gminnych, oraz zapewnienie dostępności transportowej jednostek administracyjnych. W ramach przedsięwzięcia zostanie przebudowany odcinek drogi o dł. 440 mb. Efektem robót będzie zwiększenie równości i szorstkości nawierzchni. Zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników drogi zostanie osiągnięte przez wybudowanie jednostronnego chodnika z kostki brukowej o szerokości 2 m oraz wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

Remont drogi gminnej nr 102733 w Lipinach

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, zapewnienie spójności dróg publicznych, podniesienie standardów technicznych sieci dróg gminnych, oraz zapewnienie dostępności transportowej jednostek administracyjnych. W ramach przedsięwzięcia zostanie przebudowany odcinek drogi o dł. 990 mb. Efektem robót będzie zwiększenie równości i szorstkości nawierzchni. Zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników drogi zostanie osiągnięte przez wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

 

 

 

 

Przebudowa drogi gminnej nr 102745L w Adamowie

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, zapewnienie spójności dróg publicznych, podniesienie standardów technicznych sieci dróg gminnych, oraz zapewnienie dostępności transportowej jednostek administracyjnych. W ramach przedsięwzięcia zostanie przebudowany odcinek drogi o dł. 846 mb. Efektem robót będzie zwiększenie równości i szorstkości nawierzchni. Zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników drogi zostanie osiągnięte przez wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, oraz chodnika i przejść dla pieszych.

 

Remont drogi gminnej nr 102736L w Gułowie

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, zapewnienie spójności dróg publicznych, podniesienie standardów technicznych sieci dróg gminnych, oraz zapewnienie dostępności transportowej jednostek administracyjnych. W ramach przedsięwzięcia zostanie wyremontowany odcinek drogi o dł. 2,795 km. Efektem robót będzie zwiększenie równości i szorstkości nawierzchni. Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz komfortu podróżowania zostanie osiągnięte przez wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu.