Dodatkowy angielski dla dzieci z naszych szkół

2 kwietnia 2024

Gmina Adamów uzyskała dotację z Unii Europejskiej na projekt „Knock, knock! – dodatkowe zajęcia z języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych w gminie Adamów”.

W projekcie zaplanowano 3240 godzin dodatkowych zajęć z języka angielskiego w roku szkolnym 2024/2025 i 2025/2026, którymi zostaną objęci wszyscy uczniowie z klas 1-8 ze szkół podstawowych naszej gminy.

Głównym celem projektu jest poprawa efektywności kształcenia w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Adamowie oraz Szkoły Podstawowej im. Gen. Franciszka Kleeberga w Woli Gułowskiej (lepsze wyniki egzaminu ósmoklasisty) oraz wyrównanie szans edukacyjnych 486 uczniów (223 dziewczynek i 263 chłopców) z zakresu języka angielskiego w okresie do 30.06.2026 r.

Rezultatem projektu będzie zwiększenie poziomu wiedzy i umiejętności z zakresu języka angielskiego u 85% uczestników projektu.

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Wartość projektu : 481 955,25 zł

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 433 155,25 zł

 

Urząd Gminy Adamów

Adres ul. gen. Franciszka Kleeberga 5 21-412 Adamów
Telefon 25 755 31 40 25 755 31 13 25 755 31 67
E-mail adamow@adamow.pl
Fax 25 755 31 67
Wpłaty Numer konta
83 9202 0003 0000 0215 2000 0010

Numer konta odpady komunalne
89 9202 0003 0000 0215 2000 0290

Poprawny CSS!

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki