Harmonogram odbioru odpadów w 2022 r.

5 stycznia 2022

Uchwałą Rady Gminy Adamów Nr XXXIV z dnia 25 listopada 2021 r. uległy zmianie stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Od 1 stycznia 2022 r. obowiązują stawki:

  • 15,00 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny (segregowane),
  • 35,00 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny (niesegregowane)

Opłatę należy uiścić odpowiednio:

– za I kwartał do 31 marca

– za II kwartał do 30 czerwca

– za III kwartał do 30 września

– za IV kwartał do 31 grudnia

w kasie Urzędu Gminy, u sołtysa lub na konto: 89 9202 0003 0000 0215 2000 0290  w BS Adamów

 

Urząd Gminy Adamów

Adres ul. gen. Franciszka Kleeberga 5 21-412 Adamów
Telefon 25 755 31 40 25 755 31 13 25 755 31 67
E-mail adamow@adamow.pl
Fax 25 755 31 67
Wpłaty Numer konta
83 9202 0003 0000 0215 2000 0010

Numer konta odpady komunalne
89 9202 0003 0000 0215 2000 0290

Poprawny CSS!

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki