Informacja o rozkładzie jazdy autobusów w dniu wyborów samorządowych

27 marca 2024

INFORMACJA

Wójta Gminy Adamów

z dnia 27 marca 2024 r.

o organizacji bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego

Na podstawie art. 37f § 5 Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) podaje się do publicznej wiadomości informację o organizacji bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze gminy Adamów dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójta zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Transport odbędzie się w dniu 7 kwietnia 2024 r. w godzinach i trasach podanych w niniejszym ogłoszeniu.

ROZKŁAD JAZDY AUTOBUSÓW NA WYBORY

Urząd Gminy Adamów

Adres ul. gen. Franciszka Kleeberga 5 21-412 Adamów
Telefon 25 755 31 40 25 755 31 13 25 755 31 67
E-mail adamow@adamow.pl
Fax 25 755 31 67
Wpłaty Numer konta
83 9202 0003 0000 0215 2000 0010

Numer konta odpady komunalne
89 9202 0003 0000 0215 2000 0290

Poprawny CSS!

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki