Otwarcie wieży widokowej

28 grudnia 2021

Zabytkowa dzwonnica przy kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Adamowie pochodząca z II połowy XIX w., wpisana do rejestru zabytków woj. lubelskiego pod nr A/576, zyskała nowe oblicze. Remont połączony z modernizacją polegał na wymianie konstrukcji stropów i dachu, starego pokrycia dachowego na nową blachę tytanowo-cynkową, w otworach okiennych i prześwitach dzwonnych wykonano nowe (dotąd nieistniejące) żaluzje, renowacji tynków wewnętrznych i zewnętrznych. Dzięki tym pracom obiekt został udostępniony chętnym parafianom, pielgrzymom i turystom jako wieża widokowa, która stanowić będzie obiekt infrastruktury turystycznej. Zwiedzanie możliwe w niedziele i święta w godz. 8.00-16.00, w pozostałe dni po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie z Kancelarią Parafialną.

We wtorek 28 grudnia 2021 r. o godzinie 9:00 odbyło się uroczyste otwarcie wyremontowanej dzwonnicy z udziałem Przewodniczącej Rady Gminy Adamów Anny Bartosiewicz, Wójta Gminy Adamów Karola Ponikowskiego, Prezesa Zarządu Lokalnej Grupy Działania „Razem Ku Lepszej Przyszłości” Sylwii Romańskiej-Węzik, księży i osób posługujących w parafii oraz licznie zgromadzonych mieszkańców. Uroczystość zaktywizowała grono wolontariuszy oraz organizacje pozarządowe działające na terenie gminy. W wyremontowanym obiekcie Towarzystwo Przyjaciół Adamowa i Okolicy we współpracy z miejscową jednostką OSP urządziło wystawę poświęconą historii parafii, na której zobaczyć można między innymi kopię aktu erekcyjnego z 1545 r. oraz zapoznać się z dziejami parafialnych dzwonów. Stowarzyszenie Modry Len z Adamowa, chór parafialny oraz zespół Polne Kwiaty z Woli Gułowskiej uświetniły otwarcie śpiewem kolęd, a Dom Kultury-Pomnik Czynu Bojowego Kleeberczyków, Gminna Biblioteka Publiczna oraz Towarzystwo Przyjaciół Woli Gułowskiej zorganizowały drobny poczęstunek.


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja pn. „Remont dzwonnicy przy Kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Adamowie”  realizowana przez Parafię Rzymskokatolicką pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Adamowie na obszarze Lokalnej Grupy Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” mająca na celu zwiększenie potencjału turystycznego w okolicy poprzez remont połączony z modernizacją zabytkowej dzwonnicy przy kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Adamowie, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w zakresie „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturowej”, w ramach umowy nr 01564-6935-UM0313039/21 z dnia 26.07.2021r. z Województwem Lubelskim.

     

Urząd Gminy Adamów

Adres ul. gen. Franciszka Kleeberga 5 21-412 Adamów
Telefon 25 755 31 40 25 755 31 13 25 755 31 67
E-mail adamow@adamow.pl
Fax 25 755 31 67
Wpłaty Numer konta
83 9202 0003 0000 0215 2000 0010

Numer konta odpady komunalne
89 9202 0003 0000 0215 2000 0290

Poprawny CSS!

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki