Remont wieży kościoła

18 listopada 2022

Adamowska parafia zrealizowała kolejny etap robót budowlanych przy kościele wpisanym do rejestru zabytków. Na zadanie pod nazwą „Adamów, kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego (poł. XIX w.): remont dachu – etap II”, obejmujący remont wieży parafia uzyskała dofinansowanie z budżetu państwa w ramach programu ochrona zabytków. Kwota dofinansowania wynosi 261 000,00 zł., a całkowity koszt realizacji zadania to 366 106,94 zł.

Poniżej fotorelacja z przebiegu prac.

Urząd Gminy Adamów

Adres ul. gen. Franciszka Kleeberga 5 21-412 Adamów
Telefon 25 755 31 40 25 755 31 13 25 755 31 67
E-mail adamow@adamow.pl
Fax 25 755 31 67
Wpłaty Numer konta
83 9202 0003 0000 0215 2000 0010

Numer konta odpady komunalne
89 9202 0003 0000 0215 2000 0290

Poprawny CSS!

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki