LI Sesja Rady Gminy Adam贸w

10 maja 2023

OR.0002.3.2023

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz膮dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.40) zwo艂uj臋 na dzie艅 17 maja 2023 r. /艣roda/ na godzin臋 1500 w sali konferencyjnej Urz臋du Gminy Adam贸w LI zwyczajn膮 sesj臋 Rady Gminy Adam贸w z nast臋puj膮cym porz膮dkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocno艣ci obrad.
 2. Przedstawienie i przyj臋cie porz膮dku obrad.
 3. Przyj臋cie protoko艂u obrad L sesji Rady Gminy.
 4. Informacja W贸jta Gminy z bie偶膮cej dzia艂alno艣ci.
 5. Interpelacje i wnioski radnych.
 6. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
 7. Przedstawienie sprawozdania z realizacji Programu wsp贸艂pracy Gminy Adam贸w z organizacjami pozarz膮dowymi oraz podmiotami prowadz膮cymi dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego za rok 2022.
 8. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 9. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zmian w bud偶ecie na rok 2023.
 10. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie okre艣lenia wymaga艅, jakie powinien spe艂nia膰 przedsi臋biorca ubiegaj膮cy si臋 o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie dzia艂alno艣ci w zakresie opr贸偶niania zbiornik贸w bezodp艂ywowych lub osadnik贸w w instalacjach przydomowych oczyszczalni 艣ciek贸w i transportu nieczysto艣ci ciek艂ych na terenie Gminy Adam贸w.
 11. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie okre艣lenia zasad udzielania dotacji celowej z bud偶etu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytk贸w lub znajduj膮cych si臋 w gminnej ewidencji zabytk贸w, po艂o偶onych na terenie Gminy Adam贸w w ramach realizacji Rz膮dowego Programu Odbudowy Zabytk贸w.
 12. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zamiaru po艂膮czenia samorz膮dowych instytucji kultury.
 13. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie przyst膮pienia do sporz膮dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego teren贸w zabudowy wsi w gminie Adam贸w.
 14. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie wyra偶enia zgody na zamian臋 nieruchomo艣ci.
 15. Zamkni臋cie sesji.

Przewodnicz膮ca Rady Gminy

/-/ Bo偶ena Babiuch

Link do sesji online …

Urz膮d Gminy Adam贸w

Adres ul. gen. Franciszka Kleeberga 5 21-412 Adam贸w
Telefon 25 755 31 40 25 755 31 13 25 755 31 67
E-mail adamow@adamow.pl
Fax 25 755 31 67
Wp艂aty Numer konta
83 9202 0003 0000 0215 2000 0010

Numer konta odpady komunalne
89 9202 0003 0000 0215 2000 0290

Poprawny CSS!

Godziny pracy

Poniedzia艂ek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 艢roda : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Pi膮tek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki