UCHWAŁA NR XXXVIII/279/22 RADY GMINY ADAMÓW z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie rozpatrzenia petycji wniesionej przez Fundację im. Nikoli Tesli

23 marca 2022

UCHWAŁA NR XXXVIII/279/22 RADY GMINY ADAMÓW z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie rozpatrzenia petycji wniesionej przez Fundację im. Nikoli Tesli

 

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Postanawia się uznać za bezzasadną petycję w sprawie wydania zakazu stosowania maseczek ochronnych, wydania zakazu stosowania kwarantanny i izolacji medycznej oraz wydania zakazu stosowania szczepionek mRNA z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu do niniejszej uchwały.

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącą Rady Gminy do zawiadomienia podmiotu wnoszącego petycję o sposobie jej rozpatrzenia.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Anna Bartosiewicz

Plik źródłowy …PDF

 

Urząd Gminy Adamów

Adres ul. gen. Franciszka Kleeberga 5 21-412 Adamów
Telefon 25 755 31 40 25 755 31 13 25 755 31 67
E-mail adamow@adamow.pl
Fax 25 755 31 67
Wpłaty Numer konta
83 9202 0003 0000 0215 2000 0010

Numer konta odpady komunalne
89 9202 0003 0000 0215 2000 0290

Poprawny CSS!

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki