Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

8 marca 2023

Informujemy, iż Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

Dofinansowanie obejmuje zagospodarowanie odpadów pochodzących z działalności rolniczej:

– folii rolniczych,

– siatki i sznurka do owijania balotów,

– opakowań po nawozach, 

– typu Big Bag.

Planowana realizacja odbędzie się do 31.12.2023 r. – tylko w przypadku otrzymania dofinansowania. W przypadku, gdy Gmina Adamów nie otrzyma dotacji, zadanie nie będzie realizowane.

Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej stanowi pomoc de minimis w rolnictwie. W związku z tym pomoc zostanie przyznana rolnikom, których limit pomocy de minimis w rolnictwie przyznany w ciągu ostatnich trzech lat nie przekroczył 20 000 euro.

 

Rolników zainteresowanych odbiorem w/w odpadów prosimy o złożenie wniosku o udział w programie wraz z oświadczeniem o pomocy de minimis. Odbiór odpadów prowadzony będzie jedynie od rolników, którzy dostarczą ww. dokumenty.

 

Wniosek wraz z oświadczeniem o pomocy de minimis należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 marca 2023r.:

  • w Urzędzie Gminy Adamów, pokój nr 6
  • drogą elektroniczną (wypełnione i podpisane w formie skanu) na adres: e.gajownik@adamow.pl

 

Wzory dokumentów można pobrać z załącznika do niniejszej informacji, a także w Urzędzie Gminy Adamów pok. nr 6.

W ramach realizacji przedsięwzięcia nie są kwalifikowane koszty zbierania odpadów bezpośrednio od rolników. Rolnicy we własnym zakresie zobowiązani będą dostarczyć zadeklarowane we wniosku odpady do miejsca wskazanego przez gminę w wyznaczonym terminie.

W przypadku gdy Gmina Adamów uzyska dofinansowanie, rolnicy, którzy złożyli wnioski zostaną poinformowani o terminie i miejscu odbioru w/w odpadów.

Wyżej wymienione odpady, aby zostały odebrane powinny być:

– dokładnie posegregowane:

  • folia rolnicza czarna
  • folia rolnicza biała
  • siatka/sznurek
  • opakowania po nawozach
  • worki Big-Bag,

– dokładnie oczyszczone z resztek organicznych, ziemi i pozbawione jakichkolwiek zawartości,

– uporządkowane w sposób umożliwiający ich zważenie i załadunek

Szczegółowe informacje w tej sprawie można uzyskać w Urzędzie Gminy Adamów, w godzinach pracy urzędu – pokój nr 6 oraz pod numerem tel. (25) 755 31 40 wew. 20.

Do pobrania:

Wniosek o udział w programie …doc

Oświadczenie o pomocy …doc

 

Urząd Gminy Adamów

Adres ul. gen. Franciszka Kleeberga 5 21-412 Adamów
Telefon 25 755 31 40 25 755 31 13 25 755 31 67
E-mail adamow@adamow.pl
Fax 25 755 31 67
Wpłaty Numer konta
83 9202 0003 0000 0215 2000 0010

Numer konta odpady komunalne
89 9202 0003 0000 0215 2000 0290

Poprawny CSS!

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki