Wybory organów sołectw

5 czerwca 2024

Na sesji, która odbyła się 15 maja br. Rada Gminy Adamów podjęła uchwałę w sprawie zarządzenia wyborów organów sołectw, na mocy której zarządza się przeprowadzenie w terminie do 15 sierpnia br. wyborów organów sołectw. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

Wójt Gminy Adamów, działając na podstawie § 6 statutów sołectw, informuje, że zwołał  wyborcze zebrania wiejskie w sołectwach:

Ferdynandów na dzień 12 czerwca 2024 r. na godzinę 1800 w Strażnicy OSP Ferdynandów,

Konorzatka na dzień 12 czerwca 2024 r. na godzinę 1930 w Domu Kultury w Woli Gułowskiej,

Sobiska na dzień 14 czerwca 2024 r. na godzinę 1630 w Malinowej Chacie w Sobisce,

Budziska na dzień 14 czerwca 2024 r. na godzinę 1800 w świetlicy wiejskiej w Budziskach,

Zakępie na dzień 14 czerwca 2024 r. na godzinę 1930 w budynku szkoły w Zakępiu,

Wola Gułowska na dzień 15 czerwca 2024 r. na godzinę 1530 w Strażnicy OSP w Woli Gułowskiej,

Helenów na dzień 15 czerwca 2024 r. na godzinę 1700 w świetlicy wiejskiej w Helenowie,

Turzystwo na dzień 15 czerwca 2024 r. na godzinę 1830 w świetlicy wiejskiej w Turzystwie,

– Kalinowy Dół na dzień 17 czerwca 2024 r. na godzinę 1730 w Domu Kultury w Woli Gułowskiej,

Lipiny na dzień 17 czerwca 2024 r. na godzinę 1900 w świetlicy wiejskiej w Lipinach,

Żurawiec i Natalin na dzień 18 czerwca 2024 r. na godzinę 1700 w świetlicy wiejskiej w Żurawcu,

– Dąbrówka na dzień 18 czerwca 2024 r. na godzinę 1930 w Strażnicy OSP w Woli Gułowskiej,

Hordzieżka na dzień 20 czerwca 2024 r. na godzinę 1730 w budynku szkoły w Hordzieżce,

Gułów na dzień 20 czerwca 2024 r. na godzinę 1900 w świetlicy wiejskiej w Gułowie.

Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają wszystkie osoby stale zamieszkałe na terenie Sołectwa posiadające czynne prawo wyborcze.

Zebranie jest prawomocne, jeżeli uczestniczy w nim osobiście 1/5 uprawnionych mieszkańców sołectwa. Jeśli w pierwszym terminie nie zebrała się wystarczająca liczba mieszkańców Zebranie Wiejskie odracza się o 15 minut, po upływie których zebranie – bez względu na liczbę uczestników uprawnionych do głosowania – jest prowadzone i jest zdolne do podejmowania uchwał.

Sołtys oraz członkowie Rady Sołeckiej są wybierani w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów – stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.

Urząd Gminy Adamów

Adres ul. gen. Franciszka Kleeberga 5 21-412 Adamów
Telefon 25 755 31 40 25 755 31 13 25 755 31 67
E-mail adamow@adamow.pl
Fax 25 755 31 67
Wpłaty Numer konta
83 9202 0003 0000 0215 2000 0010

Numer konta odpady komunalne
89 9202 0003 0000 0215 2000 0290

Poprawny CSS!

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki