Wybory organów sołectwa

27 czerwca 2024

Wójt Gminy Adamów, działając na podstawie § 6 statutów sołectw, informuje, że zwołał  wyborcze zebranie wiejskie w sołectwie:

Żurawiec na dzień 5 lipca 2024 r. na godzinę 1900 w świetlicy wiejskiej w Żurawcu,

Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają wszystkie osoby stale zamieszkałe na terenie Sołectwa posiadające czynne prawo wyborcze.

Zebranie jest prawomocne, jeżeli uczestniczy w nim osobiście 1/5 uprawnionych mieszkańców sołectwa. Jeśli w pierwszym terminie nie zebrała się wystarczająca liczba mieszkańców Zebranie Wiejskie odracza się o 15 minut, po upływie których zebranie – bez względu na liczbę uczestników uprawnionych do głosowania – jest prowadzone i jest zdolne do podejmowania uchwał.

Sołtys oraz członkowie Rady Sołeckiej są wybierani w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów – stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.

Urząd Gminy Adamów

Adres ul. gen. Franciszka Kleeberga 5 21-412 Adamów
Telefon 25 755 31 40 25 755 31 13 25 755 31 67
E-mail adamow@adamow.pl
Fax 25 755 31 67
Wpłaty Numer konta
83 9202 0003 0000 0215 2000 0010

Numer konta odpady komunalne
89 9202 0003 0000 0215 2000 0290

Poprawny CSS!

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki