Aktualności

Obwieszczenie Marszałka Województwa Lubelskiego

Obwieszczenie Marszałka Województwa Lubelskiego z dnia 24 października 2019 roku o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie podziału województwa lubelskiego na obwody łowieckie. …PDF...

28 października 2019

Projekt: „STUK PUK – OTWÓRZ DRZWI- rozwój usług społecznych na terenie Gminy Adamów poprzez utworzenie Klubu Seniora”

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE …PDF FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA PROJEKTU …PDF Oświadczenie o statusie osoby wykluczonej lub zagrożonej wykluczeniem społecznym ze wskazaniem formy wykluczenia …PDF Oświadczenie o spełnianiu kryteriów...

24 października 2019

Termomodernizacja budynków nr 1, 2, 3a i 3b oraz wykonanie OZE dla potrzeb podgrzewania c.w.u. na Osiedlu Tęcza w Adamowie

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 5 „Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.3 „Efektywność energetyczna sektora mieszkaniowego”.  Wartość projektu: 2 448 661,58...

23 października 2019

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Zarządzenie Nr 82/19 Wójta Gminy Adamów z dnia 10 października 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia. Na podstawie art. 30 ust. 1 i...

15 października 2019

XI Adamowska Dziesiątka za nami

XI edycja Adamowskiej Dziesiątki odbyła się 13 października 2019 r. w malowniczej jesiennej scenerii. Nowa atestowana trasa biegu przebiegała ulicami: Targową, drogą gminną nr 102736L, Batalionów Chłopskich, Cmentarną i Spółdzielczą. Rywalizacja odbywała się na dystansie...

14 października 2019

Zawiadomienie XIV zwyczajna sesja Rady Gminy Adamów

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) zwołuję na dzień 18...

11 października 2019

Wybory do Sejmu i Senatu

Już w najbliższą niedzielę 13 października odbędą się wybory do Sejmu i Senatu. Lokale obwodowych komisji wyborczy czynne będą od godziny 7 do godziny 21. Na terenie Gminy Adamów głosowanie...

9 października 2019

Forum Lokalne

Forum Lokalne programu Równać Szanse pt.” Wspólnie dla młodzieży z gminy Adamów” odbędzie się 15 października 2019 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Adamowie. Będzie  to jednodniowe spotkanie przedstawicieli samorządu, szkół, organizacji pozarządowych, instytucji...

8 października 2019

logoUrząd Gminy Adamów

Adres ul. gen. Franciszka Kleeberga 5 21-412 Adamów
Telefon 25 755 31 67 25 755 31 13 25 755 31 40
Fax 25 755 31 67

Poprawny CSS!

E-mail adamow@adamow.pl
Wpłaty
Numer konta:
83 9202 0003 0000 0215 2000 0010

Formularz kontaktowy

captcha