Aktualności

Zebranie inauguracyjne Rady SP ZOZ w Adamowie

7 lutego 2019 r. w Urzędzie Gminy Adamów odbyło się zebranie inauguracyjne Rady SP ZOZ. W spotkaniu uczestniczyli wójt Karol Ponikowski – przewodniczący Rady, kierownik SP ZOZ dr Andrzej Grątkowski,...

8 marca 2019

Pożegnanie druha

3 marca 2019 roku w wieku 82 lat zmarł druh Daniel Franciszek Biaduń, wieloletni członek OSP Wola Gułowska, zaangażowany społecznik, regionalista. Ś.p. Daniel Biaduń wstąpił do OSP Wola Gułowska w...

6 marca 2019

Zarządzenie Nr 17/19 Wójta Gminy Adamów z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w statutach sołectw na terenie Gminy Adamów

Zarządzenie Nr 17/19 Wójta Gminy Adamów …PDF Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 17/19 Wójta Gminy Adamów z dnia 1 marca 2019 r. …PDF Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr...

1 marca 2019

Informacja z VI sesji Rady Gminy Adamów

W czwartek, 28 lutego 2019r., w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Adamów odbyła się VI sesja Rady Gminy Adamów. W obradach, które otworzyła Przewodnicząca Rady Gminy uczestniczyli również Wójt Gminy, Sekretarz...

1 marca 2019

Ogłoszenie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łukowie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łukowie informuje rolników, produkujących produkty roślinne (owoce, warzywa i zboża) z przeznaczeniem na żywność, o obowiązku rejestracji uprawy na podstawie ustawy z dnia 25 sierpnia...

26 lutego 2019

Zespoły na scenie

Zespół „Modry Len” z kapelą oraz „Polne Kwiaty” z Woli Gułowskiej reprezentowały naszą gminę na „Kusakach”, corocznej imprezie odbywającej się na zakończenie karnawału. Oprócz grup z naszej gminy wystąpiły zespoły: „Kobierzec”...

26 lutego 2019

Zaproszenie na bezpłatne szkolenie „OZE – szansa na innowacyjne rolnictwo”

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w Lublinie w dniu 21 marca 2019 roku w Centrum szkoleniowym Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, organizuje bezpłatne szkolenie poświęcone zagadnieniom związanym z wykorzystywaniem odnawialnych...

22 lutego 2019

Wyjazdowe posiedzenie Zarządu Powiatu Łukowskiego w naszej gminie

W środę 20 lutego br. w Urzędzie Gminy w Adamowie odbyło się wyjazdowe posiedzenie Zarządu Powiatu Łukowskiego. W posiedzeniu udział wzięli: starosta łukowski Dariusz Szustek, wicestarosta Janusz Kozioł, członkowie Zarządu:...

21 lutego 2019

Zawiadomienie VI zwyczajna sesja Rady Gminy Adamów

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) zwołuję na dzień 28...

21 lutego 2019

Podsumowanie wyborów sołtysów i rad sołeckich

W styczniu i lutym 2019 r. we wszystkich siedemnastu sołectwach gminy Adamów odbyły się zebrania wiejskie, podczas których dokonano wyboru sołtysów i rad sołeckich. W wyniku przeprowadzonych wyborów w trzynastu...

18 lutego 2019

logoUrząd Gminy Adamów

Adres ul. gen. Franciszka Kleeberga 5 21-412 Adamów
Telefon 25 755 31 67 25 755 31 13 25 755 31 40
Fax 25 755 31 67

Poprawny CSS!

E-mail adamow@adamow.pl
Wpłaty
Numer konta:
83 9202 0003 0000 0215 2000 0010

Formularz kontaktowy

captcha