Konsultacje i konkursy

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ADAMÓW O NABORZE NA CZŁONKA KOMISJI KONKURSOWEJ

OGŁOSZENIE Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014, poz. 1118 z późn. zm.)...

18 stycznia 2016

ZARZĄDZENIE NR 2/16 WÓJTA GMINY ADAMÓW Z DNIA 15 STYCZNIA 2016 ROKU

Zarządzenie Nr 2/16 Wójta Gminy Adamów z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w...

15 stycznia 2016

SPRAWOZDANIE Z PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI DOTYCZĄCYCH PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY ADAMÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI …NA ROK 2016

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji dotyczących projektu programu współpracy Gminy Adamów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016. …PDF...

18 listopada 2015

ZARZĄDZENIE NR 83/15 WÓJTA GMINY ADAMÓW Z DNIA 28 PAŹDZIERNIKA 2015 R.

Zarządzenie nr 83/15 Wójta Gminy Adamów z dnia 28 października 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu Programu współpracy Gminy Adamów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku...

28 października 2015

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO VII ADAMOWSKA DZIESIĄTKA

Informuję, że 23 września 2015 r. Klub Biegacza V-Max w Adamowie złożył ofertę realizacji zadania publicznego pt.: VII Adamowska Dziesiątka z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Ofertę złożono z...

25 września 2015

ZARZĄDZENIE NR 21/15 WÓJTA GMINY ADAMÓW Z DNIA 18 MARCA 2015 ROKU

Zarządzenie nr 21/15Wójta Gminy Adamówz dnia 18 marca 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu Wieloletniego programu współpracy Gminy Adamów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego...

9 czerwca 2015

SPRAWOZDANIE Z PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI

Pr. 520.3.2015 Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji dotyczących projektu Wieloletniego programu współpracy Gminy Adamów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2015 – 2020. Obowiązek przeprowadzenia konsultacji wynika z art....

9 czerwca 2015

SPRAWOZDANIE Z PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI

PR.O61.1.2015  SPRAWOZDANIE z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektów dokumentów Strategii Rozwoju Gminy Adamów na lata 2016-2020 (z perspektywą do 2022 r.) oraz Strategii Rozwoju Turystyki Gminy Adamów na lata 2015-2020   1. Konsultacje...

9 czerwca 2015

Urząd Gminy Adamów

Adres ul. gen. Franciszka Kleeberga 5 21-412 Adamów
Telefon 25 755 31 67 25 755 31 13 25 755 31 40
Fax 25 755 31 67
E-mail adamow@adamow.pl
Wpłaty
Numer konta:
83 9202 0003 0000 0215 2000 0010

Formularz kontaktowy