Programy współpracy

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok 2018

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Adamów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2018 …PDF...

7 maja 2019

Program współpracy na 2019 rok

Uchwała NR II/12/18 Rady Gminy Adamów z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Adamów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok...

14 stycznia 2019

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY ZA ROK 2017

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY ZA ROK 2017 …PDF...

19 kwietnia 2018

PROGRAM WSPÓŁPRACY NA 2018 ROK

http://edziennik.lublin.uw.gov.pl/WDU_L/2018/38/akt.pdf Program współpracy Gminy Adamów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok …PDF...

13 lutego 2018

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY ZA ROK 2016

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Adamów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2016 …PDF...

23 kwietnia 2017

PROGRAM WSPÓŁPRACY NA ROK 2017

Uchwała NR XIX/142/16 Rady Gminy Adamów z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Adamów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok...

26 listopada 2016

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY ZA ROK 2015

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Adamów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2015. PDF...

5 maja 2016

PROGRAM WSPÓŁPRACY NA ROK 2016

Uchwała nr IX/72/15 Rady Gminy Adamów z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Adamów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016. Uchwała...

12 stycznia 2016

PROGRAM WSPÓŁPRACY NA ROK 2015

Rada Gminy Adamów Uchwałą Nr II/11/14 przyjęła Program współpracy Gminy Adamów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015. Link do aktu w dzienniku urzędowym rok...

9 czerwca 2015

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY ZA ROK 2014

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Adamów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2014. SPRAWOZDANIE 2014.PDF...

9 czerwca 2015

logoUrząd Gminy Adamów

Adres ul. gen. Franciszka Kleeberga 5 21-412 Adamów
Telefon 25 755 31 67 25 755 31 13 25 755 31 40
Fax 25 755 31 67

Poprawny CSS!

E-mail adamow@adamow.pl
Wpłaty
Numer konta:
83 9202 0003 0000 0215 2000 0010

Formularz kontaktowy

captcha