Gminny Program Opieki nad Zabytkami na lata 2019-2022

8 lutego 2019

Jest pierwszym dokumentem stanowiącym pełną dokumentację związaną z historią i dziedzictwem kulturowym na terenie gminy, uzupełniającym do innych aktów planowania w gminie:  studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Adamów oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Jego podstawowym założeniem jest ukierunkowanie polityki samorządu gminnego, służącej podejmowaniu planowanych działań dotyczących finansowania, inicjowania, wspierania oraz koordynowania prac z dziedziny ochrony zabytków i krajobrazu kulturowego oraz upowszechniania i promowania dziedzictwa kulturowego.

Gminny Program …PDF

logoUrząd Gminy Adamów

Adres ul. gen. Franciszka Kleeberga 5 21-412 Adamów
Telefon 25 755 31 67 25 755 31 13 25 755 31 40
Fax 25 755 31 67

Poprawny CSS!

E-mail adamow@adamow.pl
Wpłaty
Numer konta:
83 9202 0003 0000 0215 2000 0010

Formularz kontaktowy

captcha