INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT NA WSPARCIE ZADANIA PUBLICZNEGO GMINY ADAMÓW

15 lutego 2016

Wójt Gminy Adamów informuje, że  na otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Adamów w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 roku swoje oferty złożyły:
1. Ludowy Klub Sportowy „Sokół” w Adamowie – wnioskowana kwota dotacji – 65000 zł.
2. Klub Biegacza V-Max Adamów     – wnioskowana kwota dotacji – 33187 zł.
Obie oferty uzyskały pozytywną ocenę formalną i merytoryczną komisji konkursowej.
Suma kosztorysów złożonych ofert znacznie przekracza kwotę przewidzianą na realizację tych zadań. Dofinansowanie otrzyma oferta Ludowego Klubu Sportowego „Sokół” w Adamowie.

Wójt Gminy Adamów
/-/ Sławomir Skwarek

Zarządzenie Nr 12/16 Wójta Gminy Adamów z dnia 12 lutego 2016 r. …PDF

logoUrząd Gminy Adamów

Adres ul. gen. Franciszka Kleeberga 5 21-412 Adamów
Telefon 25 755 31 67 25 755 31 13 25 755 31 40
Fax 25 755 31 67

Poprawny CSS!

E-mail adamow@adamow.pl
Wpłaty
Numer konta:
83 9202 0003 0000 0215 2000 0010

Formularz kontaktowy

captcha