KOLEKTORY S艁ONECZNE, INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE – rozpoczynamy nab贸r wniosk贸w!

5 lipca 2019

Szanowni Pa艅stwo,
w zwi膮zku z zamiarem wzi臋cia udzia艂u w projekcie w ramach dzia艂ania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE, RPO WL 2014-2020 Gmina Adam贸w og艂asza nab贸r wniosk贸w o dofinansowanie do instalacji OZE (kolektory s艂oneczne, instalacje fotowoltaiczne).
Oferowane dofinansowanie mo偶e wynie艣膰 do 85% koszt贸w kwalifikowanych (kwoty netto).

Og贸lne informacje i wytyczne w zakresie naboru wniosk贸w jakie nale偶y spe艂ni膰 aby zosta膰 zakwalifikowanym do projektu:

1. Wniosek o dofinansowanie do instalacji OZE nale偶y z艂o偶y膰 na odpowiednim formularzu udost臋pnionym przez Urz膮d Gminy wraz z niezb臋dnymi za艂膮cznikami w terminie do 31.07.2019r.
Miejsce przyjmowania wniosk贸w: pok贸j nr 6 w Urz臋dzie Gminy Adam贸w, ul. Genera艂a Franciszka Kleeberga 5, 21-412 Adam贸w.

2. Wnioskodawca musi by膰 mieszka艅cem gminy i musi spe艂nia膰 nast臋puj膮ce kryteria:
a) by膰 w艂a艣cicielem nieruchomo艣ci zabudowanej i gruntowej na kt贸rych planowany jest monta偶 instalacji 鈥 w przypadku wsp贸艂w艂asno艣ci nieruchomo艣ci wszyscy wsp贸艂w艂a艣ciciele musz膮 wyrazi膰 zgod臋 na u偶yczenie nieruchomo艣ci na cele projektu (nale偶y do艂膮czy膰 stosowne pe艂nomocnictwo);
b) posiada膰 pozwolenie na u偶ytkowanie budynku lub zg艂oszenie zako艅czenia budowy 鈥 budynki, kt贸re aktualnie s膮 na etapie zako艅czenia budowy musz膮 posiada膰 takie pozwolenie/zg艂oszenie najp贸藕niej do dnia 31.12.2019r.;
c) nie mo偶e posiada膰 jakichkolwiek zaleg艂o艣ci wobec Gminy w ramach zobowi膮za艅 finansowych z tytu艂u nale偶no艣ci podatkowych, op艂at za wod臋, odbi贸r odpad贸w komunalnych itd.;

3. Wniosek zostanie przyj臋ty je偶eli mieszkaniec dostarczy 艂膮cznie z wnioskiem aktualne pozytywne badanie techniczne instalacji elektrycznej. Wyj膮tek 鈥 w przypadku budynk贸w b臋d膮cych w trakcie budowy badanie techniczne instalacji elektrycznej mo偶e by膰 dostarczone najp贸藕niej do 31.12.2019r.

4. Koszty podatku VAT nie stanowi膮 wydatk贸w kwalifikowalnych i nie b臋d膮 obj臋te dofinansowaniem oraz b臋d膮 pokryte przez mieszka艅ca gminy.
Stawka podatku VAT b臋dzie wynosi艂a:
– 8% w przypadku instalacji montowanych wewn膮trz lub na budynku mieszkalnym oraz
– 23% w przypadku instalacji montowanych poza budynkiem mieszkalnym (na gruncie, gara偶u, budynku gospodarczym itd.).

5. Koszty nie kwalifikowalne nie obj臋te dofinansowaniem zostan膮 ostatecznie wskazane w regulaminie konkursu og艂oszonego przez Instytucj臋 Zarz膮dzaj膮c膮.

Realizacja zak艂adanych inwestycji przez Gmin臋 Adam贸w uzale偶niona jest od uzyskania dofinansowania udzielanego w ramach konkursu og艂oszonego przez Urz膮d Marsza艂kowski Wojew贸dztwa Lubelskiego w Lublinie z Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew贸dztwa Lubelskiego na lata 2014 鈥 2020, Dzia艂anie 4.1. Wsparcie wykorzystania OZE.

Wniosek kolektory s艂oneczne …DOC

Wniosek instalacja fotowoltaiczna …DOC

Pe艂nomocnictwo …DOC

Urz膮d Gminy Adam贸w

Adres ul. gen. Franciszka Kleeberga 5 21-412 Adam贸w
Telefon 25 755 31 40 25 755 31 13 25 755 31 67
E-mail adamow@adamow.pl
Fax 25 755 31 67
Wp艂aty Numer konta
83 9202 0003 0000 0215 2000 0010

Numer konta odpady komunalne
89 9202 0003 0000 0215 2000 0290

Poprawny CSS!

Godziny pracy

Poniedzia艂ek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 艢roda : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Pi膮tek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki