KOMISJA STYPENDIALNA PRZYZNAŁA NAGRODY

25 czerwca 2015

W związku ze zbliżającym się końcem roku szkolnego 2014/2015 została powołana przez Wójta Gminy Komisja Stypendialna. Zadaniem komisji jest rozpatrzenie wniosków o przyznanie stypendium oraz nagród.

W związku ze zbliżającym się końcem roku szkolnego 2014/2015 została powołana przez Wójta Gminy Komisja Stypendialna. Zadaniem komisji jest rozpatrzenie wniosków o przyznanie stypendium oraz nagród. Zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Adamów w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do zaopiniowania wniosków o przyznanie stypendiów dla uzdolnionych uczniów w skład komisji wchodzili:
• Tadeusz Osiński – przedstawiciel Wójt Gminy – Przewodniczący Komisji,
• Dawid Kasprzak – członek Komisji Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Kultury,
• Anna Biadun – Dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych,
• Ryszard Kania – Dyrektor Gimnazjum w Adamowie,
• Janusz Grochowski – Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Adamowie,
• Przemysław Sala – Dyrektor Zespołu Szkół w Woli Gułowskiej.  
Wnioski można było składać do 24 czerwca 2015 r. w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Adamowie. Tego samego dnia odbyło się również posiedzenie Komisji Stypendialnej. Do ZOPO wpłynęło łącznie 44 wniosków, niestety 11 z nich nie spełniało wymogów formalnych. Podsumowując to posiedzenie stypendium w wysokości 500 zł zostało przyznane 5 uczennicom, które zostały Prymusem Szkoły. Do nagrody pieniężnej w wysokości 200 zł zostało wytypowanych 14 uczniów, a nagrodę w wysokości 100 zł przyznano również 14 osobom.

 

Urząd Gminy Adamów

Adres ul. gen. Franciszka Kleeberga 5 21-412 Adamów
Telefon 25 755 31 40 25 755 31 13 25 755 31 67
E-mail adamow@adamow.pl
Fax 25 755 31 67
Wpłaty Numer konta
83 9202 0003 0000 0215 2000 0010

Numer konta odpady komunalne
89 9202 0003 0000 0215 2000 0290

Poprawny CSS!

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki