KOMISJA STYPENDIALNA PRZYZNAŁA NAGRODY

25 czerwca 2015

W związku ze zbliżającym się końcem roku szkolnego 2014/2015 została powołana przez Wójta Gminy Komisja Stypendialna. Zadaniem komisji jest rozpatrzenie wniosków o przyznanie stypendium oraz nagród.

W związku ze zbliżającym się końcem roku szkolnego 2014/2015 została powołana przez Wójta Gminy Komisja Stypendialna. Zadaniem komisji jest rozpatrzenie wniosków o przyznanie stypendium oraz nagród. Zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Adamów w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do zaopiniowania wniosków o przyznanie stypendiów dla uzdolnionych uczniów w skład komisji wchodzili:
• Tadeusz Osiński – przedstawiciel Wójt Gminy – Przewodniczący Komisji,
• Dawid Kasprzak – członek Komisji Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Kultury,
• Anna Biadun – Dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych,
• Ryszard Kania – Dyrektor Gimnazjum w Adamowie,
• Janusz Grochowski – Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Adamowie,
• Przemysław Sala – Dyrektor Zespołu Szkół w Woli Gułowskiej.  
Wnioski można było składać do 24 czerwca 2015 r. w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Adamowie. Tego samego dnia odbyło się również posiedzenie Komisji Stypendialnej. Do ZOPO wpłynęło łącznie 44 wniosków, niestety 11 z nich nie spełniało wymogów formalnych. Podsumowując to posiedzenie stypendium w wysokości 500 zł zostało przyznane 5 uczennicom, które zostały Prymusem Szkoły. Do nagrody pieniężnej w wysokości 200 zł zostało wytypowanych 14 uczniów, a nagrodę w wysokości 100 zł przyznano również 14 osobom.

 

logoUrząd Gminy Adamów

Adres ul. gen. Franciszka Kleeberga 5 21-412 Adamów
Telefon 25 755 31 67 25 755 31 13 25 755 31 40
Fax 25 755 31 67

Poprawny CSS!

E-mail adamow@adamow.pl
Wpłaty
Numer konta:
83 9202 0003 0000 0215 2000 0010

Formularz kontaktowy

captcha