Konsultacje społeczne OZE

7 lipca 2019

Szanowni Państwo,

W związku z zamiarem wzięcia udziału w projekcie w ramach działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE, RPO WL 2014-2020, Gmina Adamów starając się o dofinansowanie do instalacji OZE – kolektory słoneczne oraz instalacje fotowoltaiczne zaprasza mieszkańców zainteresowanych montażem instalacji do konsultacji społecznych w formie zgłaszania uwag i wniosków w terminie do 31.07.2019r.

Ponadto informujemy, że pracownicy Urzędu Gminy będą udzielać wszelkich informacji na temat głównych założeń projektu oraz warunków udziału w projekcie – w godzinach pracy Urzędu tj. 8.00-16.00.

Wnioski i uwagi można zgłaszać:  

–  osobiście – w Urzędzie Gminy Adamów, ul. gen. Fr. Kleeberga 5 – pokój nr 6

–   telefonicznie – nr tel. 25 755 31 40

–   drogą elektroniczną na adres: adamow@adamow.pl

Urząd Gminy Adamów

Adres ul. gen. Franciszka Kleeberga 5 21-412 Adamów
Telefon 25 755 31 67 25 755 31 13 25 755 31 40
E-mail adamow@adamow.pl
Fax 25 755 31 67
Wpłaty Numer konta
83 9202 0003 0000 0215 2000 0010

Poprawny CSS!

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30 Wtorek : 7:30 - 15:30 Środa : 7:30 - 15:30 Czwartek : 7:30 - 15:30 Piątek : 7:30 - 15:30

Przydatne linki