Nab贸r na cz艂onka komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert

22 lutego 2021

OG艁OSZENIE

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z聽dnia 24 kwietnia 2003聽r. o聽dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i聽o wolontariacie (tj. Dz. U. 2019聽r. poz. 688, 1570, 2020) w聽my艣l kt贸rego w sk艂ad komisji konkursowej wchodz膮 osoby wskazane przez organizacje pozarz膮dowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy i聽搂聽17 ust.1 Uchwa艂y Rady Gminy Adam贸w NR XXV/187/20 z聽dnia 13 listopada 2020聽r. w聽sprawie uchwalenia Programu wsp贸艂pracy Gminy Adam贸w z organizacjami pozarz膮dowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i聽o聽wolontariacie na rok 2021

zapraszam organizacje pozarz膮dowe dzia艂aj膮ce w Gminie Adam贸w do zg艂aszania kandydat贸w na cz艂onk贸w Komisji opiniuj膮cych oferty w otwartych konkursach ofert na realizacj臋 zada艅 publicznych w 2021 roku.

Kandydat贸w nale偶y zg艂asza膰:

  • pisemnie w sekretariacie Urz臋du Gminy聽 w Adamowie, ul. Kleeberga 5, 21-412 Adam贸w, w聽godz. 8.00-16.00 lub

Udzia艂 w聽pracach komisji konkursowej jest nieodp艂atny.

Formularz zg艂aszania kandydat贸w stanowi za艂膮cznik do niniejszego og艂oszenia.

Termin zg艂aszania kandydat贸w up艂ywa聽 z dniem 10聽marca 2021聽r.

 

Adam贸w, 22 lutego 2021聽r.

W贸jt Gminy Adam贸w
/-/ Karol Ponikowski

Formularz zg艂oszeniowy …PDF

Formularz zg艂oszeniowy …doc

Urz膮d Gminy Adam贸w

Adres ul. gen. Franciszka Kleeberga 5 21-412 Adam贸w
Telefon 25 755 31 40 25 755 31 13 25 755 31 67
E-mail adamow@adamow.pl
Fax 25 755 31 67
Wp艂aty Numer konta
83 9202 0003 0000 0215 2000 0010

Numer konta odpady komunalne
89 9202 0003 0000 0215 2000 0290

Poprawny CSS!

Godziny pracy

Poniedzia艂ek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 艢roda : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Pi膮tek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki