Oferta realizacji zadania publicznego

18 października 2018

W dniu 18 października 2018 r. Ludowy Klub Sportowy „Sokół” w Adamowie złożył w tutejszym Urzędzie ofertę realizacji zadania publicznego pt.: „Rozwój sportu młodzieżowego poprzez zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z terenu Gminy Adamów”. Ofertę złożono z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018 poz. 450 z późn. zm.)

Uznając celowość realizacji tego zadania podaje się ofertę do publicznej wiadomości. Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 26 października 2018 r. do Urzędu Gminy Adamów pod adresem: ul. Kleeberga 5, 21-412 Adamów lub na adres e-mail: t.osinski@adamow.pl (liczy się data wpływu uwag do Urzędu).

Wójt Gminy Adamów

/-/ Sławomir Skwarek

Adamów, 18 października 2018 r.

Oferta realizacji zadania publicznego …PDF

logoUrząd Gminy Adamów

Adres ul. gen. Franciszka Kleeberga 5 21-412 Adamów
Telefon 25 755 31 67 25 755 31 13 25 755 31 40
Fax 25 755 31 67

Poprawny CSS!

E-mail adamow@adamow.pl
Wpłaty
Numer konta:
83 9202 0003 0000 0215 2000 0010

Formularz kontaktowy

captcha