Oferta realizacji zadania publicznego

18 października 2018

W dniu 18 października 2018 r. Ludowy Klub Sportowy „Sokół” w Adamowie złożył w tutejszym Urzędzie ofertę realizacji zadania publicznego pt.: „Rozwój sportu młodzieżowego poprzez zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z terenu Gminy Adamów”. Ofertę złożono z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018 poz. 450 z późn. zm.)

Uznając celowość realizacji tego zadania podaje się ofertę do publicznej wiadomości. Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 26 października 2018 r. do Urzędu Gminy Adamów pod adresem: ul. Kleeberga 5, 21-412 Adamów lub na adres e-mail: t.osinski@adamow.pl (liczy się data wpływu uwag do Urzędu).

Wójt Gminy Adamów

/-/ Sławomir Skwarek

Adamów, 18 października 2018 r.

Oferta realizacji zadania publicznego …PDF

Urząd Gminy Adamów

Adres ul. gen. Franciszka Kleeberga 5 21-412 Adamów
Telefon 25 755 31 40 25 755 31 13 25 755 31 67
E-mail adamow@adamow.pl
Fax 25 755 31 67
Wpłaty Numer konta
83 9202 0003 0000 0215 2000 0010

Numer konta odpady komunalne
89 9202 0003 0000 0215 2000 0290

Poprawny CSS!

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki