Oferta realizacji zadania publicznego

29 lipca 2019

W dniu 24 lipca 2019 r. Klub Biegacza V-Max Adamów złożył w tutejszym Urzędzie ofertę realizacji zadania publicznego pt.: „XI Adamowska Dziesiątka”. Ofertę złożono z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2019 poz. 688).
Uznając celowość realizacji tego zadania podaje się ofertę do publicznej wiadomości. Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 8 sierpnia 2019 r. do Urzędu Gminy Adamów pod adresem: ul. Kleeberga 5, 21-412 Adamów lub na adres e-mail: t.osinski@adamow.pl (liczy się data wpływu uwag do Urzędu).

Wójt Gminy Adamów
/-/ Karol Ponikowski

Adamów, 29 lipca 2019 r.

OFERTA …PDF

Urząd Gminy Adamów

Adres ul. gen. Franciszka Kleeberga 5 21-412 Adamów
Telefon 25 755 31 67 25 755 31 13 25 755 31 40
E-mail adamow@adamow.pl
Fax 25 755 31 67
Wpłaty Numer konta
83 9202 0003 0000 0215 2000 0010

Poprawny CSS!

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30 Wtorek : 7:30 - 15:30 Środa : 7:30 - 15:30 Czwartek : 7:30 - 15:30 Piątek : 7:30 - 15:30

Przydatne linki